Stacja Sędziszów LHS zostanie przebudowana

Stacja Sędziszów LHS zostanie przebudowana

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę na realizację kompleksowych robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa LCS na stacji Sędziszów LHS”. Inwestycja obejmie szeroki zakres prac, a głównymi wykonawcami zostanie konsorcjum ELKOL oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy „HUMUS”

Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym nowej generacji pozwoli na zwiększenie przepustowości stacji Sędziszów LHS. Zakres prac obejmuje m.in. budowę torów głównych i wyciągowych, zabudowę urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych, budowę placu przeładunkowego o powierzchni ok. 20 tys. m2 oraz budowę nastawni Lokalnego Centrum Sterowania.

Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów na linii kolejowej nr 65. Realizacja inwestycji przyniesie liczne korzyści, takie jak zwiększenie możliwości obsługi ładunków różnego typu w eksporcie i imporcie. Dzięki temu, poprawi się przepustowość stacji Sędziszów LHS, co wpisuje się w rozwój infrastruktury kolejowej. W ramach przebudowy układu torowego powstaną dodatkowe tory główne. Infrastruktura torowa zostanie dostosowana do przejazdu i postoju składów o długości do 985 m. Stacja zostanie również rozbudowana dla obsługi transportów z materiałami masowymi dla odbiorców lokalnych.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki. Łączny koszt inwestycji to ponad 117 mln zł. Inwestycja ta przyczyni się do podniesienia efektywności i konkurencyjności obszaru kolejowego linii nr 65.