Stacja Katowice Szopienice Północne zostanie przebudowana

Stacja Katowice Szopienice Północne zostanie przebudowana

Dzięki wykorzystaniu środków POIiŚ stacja Katowice Szopienice Północne zostanie kompleksowo przebudowana. W listopadzie rozpoczęły się prace na stacji – poprzedzone etapem projektowania. Inwestycja zwiększy przepustowość na terenie Katowickiego Węzła Kolejowego.

Prace rozpoczęły się od przygotowania stacji do utrzymania ciągłości ruchu towarowego w okresie przebudowy. Dostosowano odpowiednio tor, sieć trakcyjną i urządzenia srk. Równocześnie wykonawca prowadzi demontaż starych torów i sieci trakcyjnej. Przygotowywany jest teren pod budowę nowego układu torowego.

Będą wymienione tory i rozjazdy. Pociągi pojadą szybciej, a ich prędkość wzrośnie dwukrotnie – do 80 km/h. Sprawniejszy przejazd składów towarowych zapewni nowa sieć trakcyjna oraz nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nadzór nad bezpiecznym przejazdem pociągów towarowych odbywać się będzie z nowej nastawni na stacji Katowice Szopienice Północne. Prace obejmą m.in. wiadukt kolejowy nad ul. Lwowską w Katowicach. Obiekt zostanie przebudowany. Pod wiaduktem będzie chodnik i ścieżka rowerowa.

Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Wzrośnie atrakcyjność kolei jako ekologicznego transportu, który może ograniczyć liczbę samochodów na drogach.

Prace na stacji Katowice Szopienice Północne to jeden z przykładów efektywnego wykorzystania środków funduszy europejskich do zwiększenia roli i atrakcyjności podróży koleją i towarowych przewozów kolejowych. Tylko na terenie województwa śląskiego, dzięki wykorzystaniu funduszy z programów POIiŚ, CEF i RPO szybciej podróżujemy np. z Katowic do Krakowa czy z Katowic do Skoczowa. Towary sprawniej są przewożone między Toszkiem Płn – Rudzińcem Gliwickim a Starym Koźlem. Dostęp do kolei poprawiły przebudowane stacje i przystanki np. – Rybnik, Zabrzeg na linii Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice czy Myszków na linii Zawiercie – Częstochowa.   

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmuje stację Katowice Szopienice Płn, ale też linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, linię nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Północny oraz linię nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) – Mysłowice Brzezinka (więcej o pracach i efektach TUTAJ). Inwestycja ma wartość ponad 350 mln zł, dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.