ST44-001 już po renowacji

ST44-001 już po renowacji

Stacja Muzeum pokazała efekty renowacji lokomotywy spalinowej ST44-001. Prace polegały m.in. na piaskowaniu, uzupełnieniu brakującego poszycia, konserwacji kabin maszynisty oraz przedziału silnikowego, zabezpieczeniu antykorozyjnym, naniesieniu warstw malarskich zgodnych z oryginalną malaturą oraz zabezpieczeniu warstwą antygraffiti.

Renowacja była możliwa dzięki wsparciu PKP S.A.

Lokomotywa spalinowa ST44-001 została zbudowana w 1965 r. w Fabryce Lokomotyw w Ługańsku (ZSRR). Otrzymała nr fabryczny 053. Była to jedna z czterech pierwszych lokomotyw serii ST44 z partii informacyjnej, dostarczonych dla PKP. Przez cały przebieg służby była związana z węzłem warszawskim. Rozpoczęła służbę w lokomotywowni Warszawa Odolany, zakończyła ją w Zakładzie Taboru Warszawa.

Została skreślona z inwentarza PKP 1 września 1998 r. i przekazana do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Fot. Tomasz Kurowski