Spotkanie prezesów PKP S.A. i UTK

Spotkanie prezesów PKP S.A. i UTK

Prezesi Polskich Kolei Państwowych S.A. i Urzędu Transportu Kolejowego odbyli spotkanie, podczas którego poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa na kolei oraz obchodów Europejskiego Roku Kolei.

W siedzibie PKP S.A. Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rozmawiali o współpracy w zakresie bezpieczeństwa na kolei oraz o Europejskim Roku Kolei. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o współpracy w zakresie inicjatyw składających się na promowanie transportu kolejowego w trakcie trwającego Europejskiego Roku Kolei.

PKP S.A. są zaangażowane w przejazd przez Polskę pociągu Connecting Europe Express, który 2 września br. wyruszy z Lizbony, a 19 września br. wjedzie do Polski, zatrzymując się po drodze m.in. w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, na 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO. Przedmiotem rozmowy była także organizacja największego spotkania przedstawicieli sektora kolei, które odbędzie się 20 września w Gdańsku, w ramach spotkań statutowych Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER).

Prezesi UTK i PKP S.A. poruszyli w rozmowie także tematy dotyczące bieżącej sytuacji sektora kolejowego w Polsce, inwestycji infrastrukturalnych i taborowych oraz bezpieczeństwie infrastruktury kolejowej. Prezes Ignacy Góra pogratulował również szefowi Polskich Kolei Państwowych S.A. objęcia stanowiska przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), co miało miejsce w lipcu br.

Warto podkreślić, że zarówno Urząd Transportu Kolejowego, jak i Międzynarodowy Związek Kolei współpracują w kwestiach technicznych i standaryzacyjnych z Agencją Kolejową Unii Europejskiej.