Spotkanie minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak nt. ERTMS na polskich torach

Spotkanie minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak nt. ERTMS na polskich torach

Unijna strategia wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz plany rozwoju systemu w Polsce to główne tematy rozmowy poruszane podczas spotkania z europejskim koordynatorem ds. ERTMS Matthiasem Ruete. W wydarzeniu, które 22 stycznia odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej udział wzięła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Europejski koordynator ds. ERTMS Matthias Ruete swoją wizytę w resorcie funduszy i polityki regionalnej rozpoczął od spotkania bilateralnego z minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Rozmawiano o zaangażowaniu MFiPR w wydatkowanie środków przeznaczonych na ERTMS w Polsce oraz omówiono wyzwania we wdrażaniu systemu i możliwe sposoby ich przezwyciężenia.

– Wdrażanie ERTMS to duże wyzwanie dla przewoźników, którzy muszą dostosować wiekowy tabor nie tylko do dzisiejszych wymogów rynkowych, ale również do współpracy z ERTMS. Rozumiemy jednak, jak ważne jest wprowadzenie ERTMS, który umożliwi polskiej kolei przejście z ery analogowej bezpośrednio do świata cyfrowego. Możemy się już pochwalić sukcesami. Dzięki wdrożeniu ERTMS na Centralnej Magistrali Kolejowej z Warszawy do Krakowa i Katowic pociągi poruszają się z prędkością 200 km/h, dzięki czemu skrócił się czas podróży. Jeszcze w tym roku wprowadzimy system ERTMS na linii łączącej Warszawę z Trójmiastem – podkreśliła minister Jarosińska Jedynak.

O ERTMS w szerokim gronie

Dalsza część spotkania z Matthiasem Ruete odbyła się z udziałem przedstawicieli resortu funduszy i polityki regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Urzędu Transportu Kolejowego.

– Projekty, których celem jest wdrażanie ERTMS w Polsce, są realizowane przy wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W wyniku tych inwestycji ponad 1800 kilometrów linii kolejowych zostanie wyposażonych w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), a prawie 14.000 kilometrów w Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R) – mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

Spotkanie było podzielone na dwa bloki – Infrastruktura: polityka europejska i polska w zakresie wdrażania ERTMS oraz otoczenie rynkowe i tabor.

Czym jest ERTMS?

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) to ujednolicony system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów.
ERTMS składa się z Europejskiego Systemu  Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) orz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R).

ETCS zapewnia kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami na polskiej kolei, kluczową cechą jest sygnalizacja kabinowa, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej na pulpicie w pojeździe kolejowym. Zgodnie z przepisami, system ETCS jest niezbędny do jazdy pociągu z prędkością powyżej 160 km/h.

GSM-R to kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczona do transmisji danych dla systemu ETCS oraz do zapewnienia komunikacji głosowej z maszynistą.