Spore zainteresowanie transportem węgla dla ENEA Elektrownia Połaniec

Spore zainteresowanie transportem węgla dla ENEA Elektrownia Połaniec

ENEA Elektrownia Połaniec otworzyła oferty w przetargu na transport węgla energetycznego z kierunku śląskiego w ilości do 500 tys. ton. Zgłosiło się sześciu przewoźników.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 43 050 000 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Inter Cargo – 34 932 000 zł brutto.
  • CD Cargo Poland – 39 975 000 zł brutto.
  • Freightliner PL – 33 825 000 zł brutto.
  • DB Cargo Polska – 39 360 000 zł brutto.
  • PKP Cargo – 39 107 850 zł brutto.
  • PUK Kolprem – 26 445 000 zł brutto.

Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości węgla energetycznego do przewozu w przedziale od 400 000 ton do 500 000 ton.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcie umowy w terminie do 60 dni po 1 listopada 2023 r.

Zgłaszane przez zamawiającego ilości węgla do przewozu w danym miesiącu nie będą większe niż 100 000 ton.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać węgiel w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego.

Długość całkowita Przesyłki Pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto. Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosi do 15,80 m, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu mieści się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.