Spadki w przewozach intermodalnych w II kwartale 2023 r.

Spadki w przewozach intermodalnych w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. w przewozach intermodalnych przewieziono blisko 5,8 mln ton. Wykonana przy tym praca przewozowa osiągnęła ponad 2 mld tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zarówno w masie przewiezionych ładunków, jak i w wykonanej pracy przewozowej odnotowano spadki.

Łączna masa w przewozach intermodalnych spadła z 6,7 mln ton w II kwartale 2022 r. do 5,8 mln ton w II kwartale 2023 r. (spadek o 13,5%). Jednocześnie wykonana praca przewozowa zmniejszyła się z 2,3 mld tono-km w II kwartale 2022 r. do 2 mld tono-km w II kwartale 2023 r. (spadek o 11,8%).

Od kwietnia do czerwca 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 371 tys. sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło blisko 564 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek była mniejsza o 17,3% (wg TEU był to spadek o 22,4%).

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10% (wg masy) i 12,6% (wg wykonanej pracy przewozowej).

W obliczu nadal trwającej wojny w Ukrainie obserwujemy jak bieżąca sytuacja przekłada się na wyniki przewozów intermodalnych. Niestety, podstawowe parametry transportu intermodalnego odnotowały w II kwartale 2023 r. nawet dwudziestoprocentowe spadki w stosunku do II kwartału 2022 r. Za zmniejszenie przewozów w dużej mierze odpowiada ograniczenie transportu kontenerów pomiędzy Europą a Chinami drogą lądową przez Białoruś. a co za tym idzie zmniejszenie przeładunków w terminalach na wschodzie.”– zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zestawiając wyniki II kwartału 2023 r. z I kwartałem 2023 r., mamy do czynienia ze spadkami większości parametrów. Największy spadek miał miejsce w przypadku liczby przewiezionych TEU oraz liczby przewiezionych jednostek intermodalnych – odpowiednio o 9,8% i 6,8%. Masa ładunków zmniejszyła się nieznacznie o 0,3%. Jedynie w przypadku pracy przewozowej nastąpił wzrost o 7,6%.

W II kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 24 licencjonowanych przewoźników.

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy za okres I-II kwartał 2023 r.

PCC Intermodal18,12%
PKP Cargo17,74%
DB Cargo16,98%
Metrans (Polonia)6,72%
Alza Cargo6,13%
LTE Polska5,43%
Captrain Polska5,00%
Eurasian Railway Carrier 4,29%
Ecco Rail3,39%
PKP LHS2,96%
LTG Cargo Polska2,85%

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej za okres I-II kwartał 2023 r.

PCC Intermodal20,97%
PKP Cargo18,44%
DB Cargo17,61%
Alza Cargo7,76%
Ecco Rail5,68%
Metrans (Polonia)5,03%
LTG Cargo Polska4,44%
Captrain Polska3,59%
CTL Logistics3,40%
LTE Polska2,62%
Pol-Miedź2,12%