Spada masa przetransportowanych koleją ładunków

Spada masa przetransportowanych koleją ładunków

W przewozach towarowych lipiec 2023 r., to kolejny miesiąc spadków w zestawieniu rok do roku. Ogółem masa przewiezionych towarów wyniosła 18,7 mln ton, to o 2,2 mln ton mniej (-10,6%) niż rok wcześniej.

Praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 5,1 mld tonokilometrów i była niższa o 0,3 mld ton (-5,5%) wobec lipca 2022 r. W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej, która wyniosła  7,1 mln pociągokilometrów spadek wyniósł  0,3 mln pociągokilometrów  (-3,5%).

Wyższe wartości odnotowano tylko w przypadku  średniej odległości przewozu tony ładunku, która wyniosła  271,5 km – o prawie 15 km więcej niż w analogicznym okresie w 2022 r. Jest to zarazem drugi najwyższy wynik średniej odległości przewozu 1 tony towarów uzyskany od początku tego roku jak i od 2012 r. Dotychczas najwyższą wartość (272 km) odnotowano w kwietniu 2023 r.

Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,6 mln ton (+3,3%),  praca przewozowa wzrosła o prawie 0,2 mld tonokilometrów (+3,4%), a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o prawie 0,3 mln pociągokilometrów wyższą (+3,7%) niż w czerwcu 2023 r. Nieznacznie wzrosła również (o niespełna 0,1 km) średnia odległość przewozu 1 tony towarów.

Ogółem od początku tego roku koleją przetransportowano ponad 134 mln ton ładunków, wykonano pracę przewozową w wysokości prawie 35,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 49,5 mln pociagokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. masa przewiezionych koleją ładunków odnotowała spadek o 12 mln ton (-8,2%). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny spadek, o 0,1 mld tonokilometrów (-0,2%), a pracy eksploatacyjnej wartość niższa o 1 mln pociągokilometrów (-2%) wobec analogicznego okresu w 2022 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-lipiec 2023

przewoźnikudział
PKP Cargo31,85%
DB Cargo Polska15,24%
Lotos Kolej5,88%
PKP LHS4,14%
PUK Kolprem3,67%
Freightliner PL3,12%
ORLEN KolTrans2,25%
CTL Logistics2,20%
Pol-Miedź Trans2,19%
CD Cargo Poland1,95%
PCC Intermodal1,85%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-lipiec 2023

przewoźnikudział
PKP Cargo34,37%
Lotos Kolej9,26%
DB Cargo Polska5,41%
PKP LHS4,64%
Freightliner PL3,43%
CTL Logistics3,23%
ORLEN KolTrans3,17%
PCC Intermodal2,65%
CD Cargo Poland2,28%
Inter Cargo2,28%
PUK Kolprem2,21%

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej przewiezionych towarów za okres styczeń-lipiec 2023

przewoźnikudział
PKP Cargo36,74%
Lotos Kolej9,02%
DB Cargo Polska6,43%
CTL Logistics3,41%
ORLEN KolTrans3,08%
PCC Intermodal2,98%
Freightliner PL2,14%
PKP LHS2,13%
T&C1,94%
Alza Cargo1,83%
CD Cargo Poland1,83%