SOK zatrzymała 14 osób udaremniając 7 kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.

SOK zatrzymała 14 osób udaremniając 7 kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.

W ciągu zaledwie kilku dni marca br. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komend Regionalnych SOK w Szczecinie,  Zielonej Górze oraz w Katowicach ujęli czternastu sprawców, udaremniając siedem kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.

Kradzieże elementów infrastruktury kolejowej powodują znaczne straty finansowe dla zarządcy linii kolejowych oraz przyczyniają się do powstawania poważnych utrudnień dla pasażerów. Zdekompletowane urządzenia i elementy nie funkcjonują prawidłowo, co przekłada się na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu na liniach kolejowych oraz skutkuje znacznymi opóźnieniami pociągów. Przeciwdziałając tym zjawiskom Straż Ochrony Kolei prowadzi między innymi stałe działania w miejscach zagrożonych kradzieżami wykorzystując foto pułapki i inne środki techniczne wspomagające czynności realizowane przez funkcjonariuszy SOK, a także prowadzi kontrole w punktach skupu metali.

Dla przykładu od początku marca br. funkcjonariusze z Komend Regionalnych SOK w Zielonej Górze, Szczecinie i Katowicach prowadzili zintensyfikowane działania przeciw kradzieżowe, w wyniku których udaremnili siedem kradzieży elementów infrastruktury kolejowej i ujęli łącznie czternastu sprawców tych czynów.

W związku z powtarzającymi się kradzieżami elementów infrastruktury kolejowej funkcjonariusze z Posterunku SOK w Czechowicach Dziedzicach podlegającego Komendzie Regionalnej SOK w Katowicach prowadzili wzmożone  działania przeciw kradzieżowe na odcinku  Bielsko Biała Główna – Skoczów. W dniach od 14 do 17 marca  na wskazanym obszarze pięciokrotnie udaremnili kradzież elementów infrastruktury kolejowej ujmując łącznie dziewięciu sprawców tych czynów. Dalsze czynności wobec ujętych sprawców prowadzą funkcjonariusze z III Komisariatu Policji w Bielsku Białej, którym przekazano ujęte osoby.

W dniu 10 marca br. do Komendy Regionalnej SOK w Zielonej Górze wpłynęła informacja o obecności  3 mężczyzn w miejscu dokonywanych wcześniej kradzieży elementów sieci trakcyjnej na szlaku  Muszynek – Czerwieńsk. We skazany rejon skierowano funkcjonariuszy SOK oraz funkcjonariuszy Policji, którzy ujęli trzech sprawców na gorącym uczynku kradzieży elementów sieci trakcyjnej. W miejscu kradzieży ujawniono około 900 metrów liny nośnej pociętej i przygotowanej do transportu oraz narzędzia, z których korzystali sprawcy kradzieży. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Sulechowie. 

Kolejne zdarzenie miało miejsce 18 marca br., gdy komendant zmiany z Komendy Regionalnej SOK w Szczecinie odebrał zdjęcia z foto pułapki zamontowanej na szlaku Police – Trzebież Szczeciński. Na zdjęciach widoczne były osoby postronne, które zbierają z toru  elementy sieci trakcyjnej. Na miejsce zdarzenia został niezwłocznie skierowany patrol Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej SOK w Szczecinie, który po przybyciu ujął dwóch mężczyzn na gorącym uczynku kradzieży sieci trakcyjnej. Do czasu przybycia funkcjonariuszy SOK sprawcy zdążyli zrzucić i pociąć na krótkie odcinki  ponad 100 metrów drutu jezdnego. W miejscu kradzieży  ujawniono narzędzia, którymi posługiwali się sprawcy, w tym  siekierkę, młotek, kombinerki i obcęgi. Osoby ujęte przez funkcjonariuszy SOK wraz z dowodami rzeczowymi zostały przekazane funkcjonariuszom z KPP Police, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie.

Zgodnie z art. 254a  zamach na urządzenia infrastruktury kolejowej zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.