SOK i PKP PLK prowadzą akcję „Październik Miesiącem Edukacji”

SOK i PKP PLK prowadzą akcję „Październik Miesiącem Edukacji”

W październiku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe ruszyli z kolejną edycją akcji ,,Październik miesiącem edukacji’’. To kluczowe działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Projekt jest realizowany w ramach kampanii społecznej ,,Bezpieczny Przejazd’’.

Jak co roku październik jest dla funkcjonariuszy SOK i pracowników PLK miesiącem przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych. Dzięki współpracy Straży Ochrony Kolei i PKP Polskie Linie Kolejowe ze szkołami w całej Polsce, funkcjonariusze i kolejarze przypominają zasady bezpieczeństwa, bezpieczną drogę do szkoły blisko terenów kolejowych przez wyznaczone przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe.

Spotkania organizowane w ramach kampanii społecznej  ,,Bezpieczny Przejazd’’ cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i przedszkolaków. Funkcjonariusze SOK wspólnie z pracownikami PLK odwiedzają placówki oświatowe i na spotkaniach przedstawiają dzieciom możliwe skutki niewłaściwego poruszania się po obszarze kolejowym oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Młodzi uczestnicy zajęć poznają najważniejsze znaki oraz nabywają wiedzę o tym, czego nie wolno robić w pobliżu torów.  Przypominają zasady właściwego zachowania na dworcu i w pociągu.

Edukacja na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, to również kształtowanie właściwych postaw najpierw młodych rowerzystów, a później motocyklistów i kierowców samochodów. Wizyty w szkołach mają różną formę przekazu, gdyż poprzez zabawę dzieci kształtują odpowiednie postawy społeczne. Dzieci poznają zasady zachowania na obszarach kolejowych przez gry, zabawy oraz konkursy. Nauczycielom i uczniom udostępniane są materiały edukacyjne, gry interaktywne, ciekawostki i aplikacje mobilne, dzięki takiej formie działań, również rodzice mogą włączyć się w pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku wspólne działania SOK i PKP PLK w ramach projektu ,,Październik Miesiącem Edukacji’’ zakończyły się imponującym sukcesem: przeprowadzono aż 651 prelekcji edukacyjnych oraz wyedukowano ponad 30 tys. dzieci.