SKPL chce wydzierżawić cztery spalinowe pojazdów trakcyjnych dla Polregio

SKPL chce wydzierżawić cztery spalinowe pojazdów trakcyjnych dla Polregio

Spółka Polregio otworzyła oferty w postępowaniu dotyczącym dzierżawy dwóch spalinowych wagonów silnikowych oraz dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych. Bez zaskoczenia jedyna ofertę złożyła spółka SKPL Cargo.

Na sfinansowanie zadania nr 1 dotyczącego dwóch spalinowych wagonów silnikowych przewoźnik przeznaczył 1 181 000 zł brutto a na dzierżawę dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych 1 772 000 zł brutto.

SKPL Cargo złożyło ofertę odpowiednio w wysokości 1 284 120 zł brutto oraz 1 886 328 zł brutto.

Polregio oczekiwało aby spalinowe pojazdów trakcyjnych mogły jeździć z prędkością min 100 km/h oraz były wyposażone m.in. System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED,  ogrzewanie kabiny maszynisty i przestrzeni pasażerskiej – nagrzewnice elektryczne/nagrzewnice wodne czy  nieoznakowanie pojazdu w żaden sposób identyfikujący pojazd z innym przewoźnikiem niż wykonawca.

Przewoźnik oczekiwał aby spalinowe wagony silnikowe posiadały min. 48 (w tym uchylnych) miejsc siedzących  a spalinowe zespoły trakcyjne min. 100 miejsc.

Dzierżawa pojazdów obejmuje okres nie dłuższy niż 360 dni od dnia następującego po dniu przekazania pojazdów przewoźnikowi.