SKM Trójmiasto i Pomorskie z 5-letnią umową na przewozy kolejowe

SKM Trójmiasto i Pomorskie z 5-letnią umową na przewozy kolejowe

Spółka PKP SKM w Trójmieście podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację przewozów od grudnia 2021 r. do grudnia 2026 roku. Wartość  umowy to 202 550 000 zł. Praca przewozowa została określona na poziomie 15 230 000 pociągokilometrów.

– Negocjowaliśmy umowę 9-letnią, gdyż taka umowa pozwoliłaby zabezpieczyć pożyczkę na planowany przez spółkę PKP SKM w Trójmieście zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Te pojazdy pozwoliłyby na wycofanie 20 najbardziej wyeksploatowanych ezt-ów, a należy pamiętać, że nasze pojazdy należą do najstarszych w Polsce – informuje Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście

Przewoźnik podpisał umowę na okres tylko pięciu lat w poczuciu odpowiedzialności za utrzymanie ciągłości przewozów na obsługiwanych  liniach po wygaśnięciu obecnej umowy.  Umowa ta nie przewiduje jednak zakupu i rozliczenia tak bardzo potrzebnych nowych pojazdów.

– Aby zrealizować zakup nowych składów, w 2018 r. zabezpieczyliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości 160 milionów złotych, a w 2020 r. zapewniliśmy też finansowanie wkładu własnego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozyskanie nowego taboru jest dla PKP SKM absolutnym priorytetem. Za wszelką cenę nie chcieliśmy dopuścić, aby przepadło pozyskane przez PKP SKM  160 milionów złotych unijnego dofinansowania – dodaje Złotoś.

Rozumiejąc trudną sytuację finansową samorządu Województwa Pomorskiego, spółka przedstawiła kilka wariantów umowy wieloletniej. Jeden z nich zakładał przejęcie tego zakupu przez Województwo Pomorskie, wraz z pozyskanym przez PKP SKM unijnym dofinansowaniem.  Pojazdy miały być eksploatowane przez PKP SKM, ale byłyby własnością Samorządu Województwa. Spółka PKP SKM zapewniła też akceptację tego pomysłu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Niestety – ten pomysł nie został zaakceptowany przez Samorząd Województwa. Istnieje więc realna groźba utraty 160 milionów unijnego dofinansowania przeznaczonego na zakup nowych pojazdów, a perspektywa pozyskania nowych pojazdów niebezpiecznie się oddala – wyjaśnia rzecznik przewoźnika.

Na sesji Pomorskiego Sejmiku, Zarząd Województwa tłumaczył radnym, że obawia się zawrzeć dłuższą umowę z PKP SKM, gdyż jest zbyt wiele czynników, których obecnie nie da się przewidzieć.   Są to m.in. ceny energii elektrycznej czy wysokość opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. To istotne argumenty należy jednak zauważyć, że brak tych informacji nie przeszkodził organizatorom Przewozów w 9 województwach w podpisaniu   11 umów  z przewoźnikami na okres nie krótszy niż do 2030 roku (stan na dzień 10.12.2020 r.).

– Warto też zaznaczyć, że wartość jednego pociągokilometra zapisana w tych umowach (z jednym wyjątkiem) jest zacznie wyższa, niż w umowie zawartej przez organizatora przewozów z PKP SKM. Dotyczy to także tych województw, gdzie przewoźnicy mają niższe koszty, gdyż korzystają z taboru będącego własnością organizatorów – zaznacza Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście