Siemens Mobility wyposaży tabor belgijskich kolei w technologię ETCS 2

Siemens Mobility wyposaży tabor belgijskich kolei w technologię ETCS 2

Siemens Mobility otrzymał zamówienie od NMBS/SNCB, belgijskich kolei państwowych, na doposażenie 390 pociągów i wagonów sterowniczych w technologię Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) Poziom 2. Dzięki modernizacji do poziomu 2 ETCS, flota będzie mogła działać z większą wydajnością i spełniać najnowsze europejskie normy interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa kolejowego.

Siemens Mobility dostarczy urządzenia pokładowe oraz zapewni wsparcie instalacyjne dla pociągów w całej flocie. Nowa technologia będzie nie tylko wspierać istniejące funkcje krajowe w Belgii i Luksemburgu, ale ponowne dopuszczenie do eksploatacji szeregu zmodernizowanych pojazdów pozwoli również na ich potencjalną eksploatację w Niemczech i Holandii. Ponadto Siemens Mobility zapewni 10-letnią obsługę techniczną systemu ETCS, a także dostarczy rozwiązanie do zarządzania kluczami online, które pozwoli na dalszą cyfryzację eksploatacji pociągów.

– Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Kolejami Belgijskimi, aby pomóc w modernizacji ich operacji kolejowych. Nasze zaawansowane i sprawdzone w praktyce produkty i aplikacje ETCS poprawią bezpieczeństwo i zwiększą przepustowość. Ponadto projekt ten jest kolejnym ważnym krokiem w przekształcaniu kolei europejskiej w kierunku zharmonizowanego i interoperacyjnego systemu, który bezpiecznie toruje drogę transgranicznemu transportowi kolejowemu – powiedział Andre Rodenbeck, dyrektor pionu infrastruktury kolejowej w Siemens Mobility.

Doposażenie floty będzie realizowane poprzez kompleksowe podejście obejmujące opracowanie koncepcji integracji systemów dla poszczególnych pojazdów. Tam, gdzie to możliwe, zachowane zostaną istotne części istniejącego wyposażenia pokładowego ETCS. Siemens Mobility wyposażył już pociągi Desiro należące do floty w poprzednią wersję rozwiązania Trainguard ETCS poziomu 1. Podejście to umożliwi również modernizację rozwiązań pokładowych ETCS opartych na Alstom, które były wyposażone w wagony sterownicze typu I11 i M6 dostarczone przez Bombardier. Siemens Mobility początkowo zmodernizuje i ponownie dopuści do eksploatacji prototyp każdego typu pojazdu.

Inwestując w modernizację ETCS Poziom 2, koleje belgijskie spełnią najnowsze europejskie normy bazowe dotyczące bezpieczeństwa kolei. Nowy system uprości również przyszłe aktualizacje do kolejnych wersji ETCS zgodnie z normami TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności), co stanowi podstawę dla dodatkowych funkcji, takich jak automatyczna obsługa pociągów (ATO).