Siemens Mobility wyposaży holenderskie pociągi ViRM w system ETCS

Siemens Mobility wyposaży holenderskie pociągi ViRM w system ETCS

Siemens Mobility otrzymał kontrakt od Kolei Holenderskich (NS Group N.V) na doposażenie 176 pociągów ViRM w najnowszy europejski system sterowania pociągiem. Dzięki nowej technologii flota będzie mogła działać z większą wydajnością przez resztę okresu eksploatacji, a jednocześnie spełniając najnowsze europejskie normy interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Siemens Mobility zapewni także wsparcie w zakresie instalacji oraz 7-letnie usługi serwisowe.

– W całej Europie operatorzy kolejowi szukają nowych rozwiązań, aby zwiększyć przepustowość i zmniejszyć zużycie energii, jak również koszty infrastruktury. Nasza zaawansowana technologia pokładowa ETCS pomoże holenderskim kolejom osiągnąć ich modernizację celów związanych z wydajnością. Ten ważny projekt jest kolejnym znaczącym krokiem w przekształcaniu ponad 20 różnych krajowych systemów kontroli i bezpieczeństwa kolei, które są obecnie stosowane w Europie, w kierunku zharmonizowanego i interoperacyjnego systemu, który bezpiecznie toruje drogę dla transgranicznego transportu kolejowego – powiedział Andre Rodenbeck, CEO pionu Rail Infrastructure w Siemens Mobility.

Jest to pierwszy duży kontrakt na modernizację ETCS taboru kolejowego w Holandii i jest częścią kompleksowego holenderskiego programu modernizacji istniejącego taboru kolejowego w najnowszą technologię sterowania pociągiem. NS i Siemens Mobility postrzegają to wstępne przyznanie projektu jako długoterminowe i wspólne partnerstwo, które zapewni płynne przejście od istniejącego systemu kontroli pociągów do ETCS. Nowy system uprości również przyszłą aktualizację do kolejnych wersji ETCS zgodnie z normami TSI (techniczne specyfikacje interoperacyjności).

Jako jeden z pionierów ETCS, Siemens Mobility zrealizował już projekty modernizacji w kilku krajach, w tym w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Belgii.

W Polsce Siemens Mobility realizuje projekty z zakresu ETCS zarówno w obszarze taboru, poprzez doposażenie pojazdów polskich producentów w najnowsze urządzenia pokładowe ETCS, jak i infrastruktury kolejowej – wspólnie z Kombud realizuje wdrożenie systemu ETCS poziomu 1 na linii 226 między Pruszczem Gdańskim, a Gdańsk Port Północny.