Samorząd Warmii i Mazur przekaże Polregio ponad 7 mln zł

Samorząd Warmii i Mazur przekaże Polregio ponad 7 mln zł

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podczas sesji nadzwyczajnej zdecydował, że przekaże Polregio dodatkowe pieniądze. Zgodnie z uchwałą obciąży to budżet kwotą ponad 7 mln zł, z czego 2,7 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie pensji pracowników spółki.

– Kolejarze zasługują na podwyżki, a mieszkańcy na stabilny transport kolejowy  – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – To szczególny czas, i dlatego mimo że nie jesteśmy w tej sytuacji pracodawcą, to obecnie zaproponowaliśmy radnym sejmiku uchwałę pokrycia części kosztów podwyżek z budżetu województwa.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zamawia i płaci za usługę regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych spółce Polregio. Obecnie odbywa się to na podstawie umowy, którą zarząd województwa w listopadzie 2020 roku podpisał po kilkumiesięcznych negocjacjach. Opiewająca na ponad 414 mln zł umowa została zawarta na okres 6 lat, by zapewnić stabilność oferty przewozowej.

W 2022 roku samorząd zaplanował na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł, co jest wzrostem do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. W maju związki zawodowe Polregio zagroziły wstrzymaniem wyjazdu pociągów na trasy i strajkiem generalnym, żądając wzrostu wynagrodzeń.

Z inicjatywy marszałka Brzezina prowadzono rozmowy z Polregio, które miały przynieść rozwiązanie trudnej sytuacji.

– Przedstawiona propozycja, byśmy mieli pokryć całość podwyżek, była nie do zaakceptowania. Przecież zawierając umowę 2 lata temu, ustaliliśmy, że to Polregio bierze na siebie odpowiedzialność za zmienność kosztów pracowniczych – zwraca uwagę Gustaw Marek Brzezin. – Wychodząc naprzeciw zrozumiałym potrzebom kolejarzy, ale też i w trosce o sprawny transport dla naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy się pomóc Polregio. Ale sprawę trzeba rozwiązać systemowo – dodaje marszałek, który dziś w tej sprawie zaapelował również do parlamentarzystów Warmii i Mazur, a także do Ministra Infrastruktury.

W dokumencie czytamy m.in.: Sytuacja samorządów w obszarze finansowania transportu kolejowego, który znacząco obciąża budżety Województw, stale się pogarsza, a ostatnie zagrożenie strajkiem i przenoszenie kosztów podwyżek pracowników Polregio na samorządy pokazuje, jak bardzo w tym obszarze potrzebne jest wsparcie systemowe. Istnieje duże zagrożenie, że Województwa poszukując źródeł finansowania, zmuszone będą do ograniczania zamawianej pracy eksploatacyjnej.

Uchwała podwyższająca koszty przewozów kolejowych w roku 2022 do kwoty 70 mln zł została przyjęta jednogłośnie.