SA103-005 pojedzie na naprawę P4 i prace dodatkowe

SA103-005 pojedzie na naprawę P4 i prace dodatkowe

Lubelski Zakład Polregio w Lublinie ogłosił przetarg na wykonanie czynności poziomu utrzymania P4.2 autobusu szynowego SA103-005.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności poziomu utrzymania P4.2autobusu  szynowego  SA103-005 wraz z pracami dodatkowymi.

W ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje:

  • wymianę skorodowanego poszycia zewnętrznego pojazdu wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi elementów konstrukcyjnych pojazdu –cały pojazd
  • wymianę osi tocznej na nową
  • wymianę osi napędowej na nową
  • przełożenie przekładni osiowej na wymieniona oś napędową
  • wymianę bloku silnika na nowy lub regenerowany
  • wymiana szyby czołowej

Przewoźnik określił termin wykonania poziomu czynności utrzymania P4.2 na 90 dni  kalendarzowych licząc od  dnia  przekazania pojazdu do wykonawcy.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 79 085 zł

Na oferty spółka czeka do 4 września 2023 r. do godziny 10:00. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.