Są chętni na ubezpieczenie wagonów, lokomotyw i ezetów PKP Intercity

Są chętni na ubezpieczenie wagonów, lokomotyw i ezetów PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na ubezpieczenie taboru kolejowego. Zgłosiło się pięciu wykonawców. Na sfinansowanie zamówienia spółka łącznie z prawem opcji przeznaczyła ponad 15 mln zł brutto.

Przedmiot zamówienia był podzielony na cztery odrębne części, które zawierały prawa opcji.

Część 1 dotyczyła ubezpieczenia casco lokomotyw i składów ED74. Jak informuje przewoźnik w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniem objętych będzie 176 lokomotyw. Prawo opcji polega na możliwości ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy dodatkowych 89 lokomotyw i 10 składów ED74.

Na sfinansowanie tej części przewoźnik łącznie z prawem opcji przeznaczył 1 786 703,63 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. – 1 684 606,29 zł brutto (z prawem opcji)
  • Konsorcjum w składzie: AXA ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. złożyło ofertę w kwocie 1 735 654,95 zł brutto (z prawem opcji)

Część 2 obejmowała ubezpieczenie casco 569 wagonów osobowych. Prawo opcji polega na możliwości ubezpieczenia dodatkowych 415 wagonów. Na sfinansowanie tej części PKP Intercity łącznie z prawem opcji przeznaczyło 3 466 301, 44 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. – 3 373 866,73 zł brutto (z prawem opcji).
  • Konsorcjum w składzie: AXA ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. złożyło ofertę w kwocie 3 142 779,97 zł brutto (z prawem opcji).

Część 3 postępowania dotyczyła zawarcia umowy ubezpieczenia 59 składów serii, ED160 – 20 sztuk, ED161 – 20 sztuk oraz ED250 – 19 sztuk. Prawo opcji polega na dodatkowym ubezpieczeniu jednego Pendolino oraz trzech nowych pociągów, które będą dostarczone przez Stadler w ramach nowego zamówienia. Na sfinansowanie tej części spółka łącznie z prawem opcji przeznaczyła 9 679 240,94 zł brutto (z prawem opcji).

Ofertę złożyło Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – 9 427 215,42 zł brutto (z prawem opcji).

Część 4 przetargu obejmowała ubezpieczenie wagonów, lokomotyw i składów serii ED74, ED160, ED161, ED250 od ryzyka terroryzmu. Prawo opcji polega na możliwości ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy dodatkowych 89 lokomotyw i 10 pojazdów ED74, dodatkowych 415 wagonów oraz jednego składu ED250 i trzech nowych składów EZT „Stadler”. W ramach zamówienia podstawowego ubezpieczeniem objęte zostaną 176 lokomotywy, 569 wagony i 59 składy zespołowe.

Oferty złożyli:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 288 583,47 zł brutto (z prawem opcji).
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” – 159 152,67 zł brutto (z prawem opcji).

PKP Intercity wymaga realizacji każdej części przedmiotu zamówienia od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.