Ruszyły wakacyjne staże studenckie w PGE Energetyka Kolejowa

Ruszyły wakacyjne staże studenckie w PGE Energetyka Kolejowa

25 studentów z całej Polski rozpoczęło staż w PGE Energetyka Kolejowa. Pod okiem doświadczonych ekspertów przez trzy miesiące będą poznawać m.in. tajniki dystrybucji energii elektrycznej, utrzymania sieci trakcyjnej, a także systemów rozliczeniowych funkcjonujących w energetyce. Staż odbywa się w ramach Programu Praktyk Letnich Grupy PGE „PROjektuj Karierę”.

Przez najbliższe trzy miesiące studenci kierunków energetycznych, finansowych, ekonomicznych, czy informatycznych będą poznawać firmę, uczestniczyć w działaniach wybranych komórek organizacyjnych i realizować konkretne projekty pod okiem doświadczonych pracowników PGE Energetyki Kolejowej. Dzięki udziałowi w programie praktyk, zdobędą umiejętności niezbędne na rynku pracy i poznają realne wyzwania obecne w działalności dużych organizacji, jaką jest PGE Energetyka Kolejowa.

PGE Energetyka Kolejowa łączy świat kolei i energetyki. W spółce rozwijane są i wdrażane rozwiązania, jak: systemy do eco-drivingu na kolei, rekuperacji i magazynowania energii, czy produkcji ekologicznych paliw dla transportu szynowego. Stawiając na innowacje, spóła oferuje unikatowe możliwości rozwoju i budowania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, które są i będą wysoko cenione na rynku pracy.

Program Praktyk Letnich „PROjektuj Karierę z PGE” został zainaugurowany 1 lipca br. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Aż 25 spośród 58 uczestników Programu zdecydowało się na praktyki w PGE Energetyka Kolejowa.