Ruszyły prace przy budowie łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ruszyły prace przy budowie łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej skróci czas przejazdu pociągiem o blisko kwadrans z Krakowa do Bielska Białej. PKP Polskie Linie Kolejowe  rozpoczęły realizację prac budowalnych za blisko 23 mln zł netto. Inwestycja współfinasowana jest z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej pozwoli skrócić nawet o blisko 15 minut czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej. Łącznica kolejowa, to rozwiązanie które wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków – Bielsko-Biała – Kraków. Powstaną lepsze możliwości podróży regionalnych oraz międzyregionalnych.

Łącznica kolejowa, czyli nowy odcinek toru o długości blisko 500 m, połączy dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała. Wybudowany zostanie prawie pół kilometrowy nasyp kolejowy, na którym zaplanowano tor, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ponadto, w ramach tej inwestycji wybudowana zostanie: sieć trakcyjna, infrastruktura energetyczna i teletechniczna oraz dwa nowe przepusty kolejowe. W miejscu połączenia łącznicy z linią Skawina – Żywiec wykonana również rozbudowa mostu kolejowego.

W czerwcu 2022 r., zgodnie z umową – ruszyły prace dla budowy nowego odcinka toru. Obecnie, w Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzone są min. roboty ziemne i wykopy pod obiekty inżynieryjne. Za półtora miesiąca rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, wymagające zmian w organizacji ruchu pociągów na liniach kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna. Oddanie łącznicy kolejowej do eksploatacji planowane jest w rozkładzie jazdy 2023/2024.

Prace za blisko 23 mln zł netto realizowane są w ramach zadania : „Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna”.

Inwestycja jest częścią projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowe możliwości podróży z Małopolski na Podbeskidzie

Łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiększy atrakcyjność linii Kraków – Bielsko-Biała. Na trasie, PLK zrealizowały już prace między Wadowicami a Andrychowem i poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dostęp do kolei zwiększył nowy przystanek Osiedle Podhalanin a także zmodernizowane perony na stacji Andrychów i przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie. Przebudowa 12 km torów wraz z siecią trakcyjną oraz blisko 30 przejazdów kolejowo-drogowych na odcinku Wadowice – Andrychów umożliwi pod koniec br. podniesienie prędkości pociągów, miejscami z 40 do 80 km /h. Pociągi pojadą sprawniej, o kilkanaście minut skróci się czas jazdy z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona do Wadowic i Andrychowa. Możliwości lepszych podróży zapewnia także wybudowana mijanka w Barwałdzie Średnim i przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Od 12 czerwca br., dwa nowe perony zwiększają dostępność i ułatwiają obsługę podróżnych. Mijankę – dodatkowy tor mogą już uwzględniać przewoźnicy w planowaniu połączeń kolejowych z Krakowa na Podbeskidzie.

Prace zrealizowano w ramach projektu o wartości 129 mln zł: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa” (Etap I), współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.