Ruszyły prace na linii Sokółka – Suwałki w ramach programu przystankowego

Ruszyły prace na linii Sokółka – Suwałki w ramach programu przystankowego

Wygodne podróże w kierunku Białegostoku i Suwałk zyskają mieszkańcy powiatu sokólskiego. Rozpoczęły się prace na przystankach Różanystok i Gliniszcze. W przygotowaniu są kolejne inwestycje na tej linii. Przystanki finansowane z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” będą gotowe w tym roku.

Wykonawca rozpoczął roboty budowlane na przystankach kolejowych w Różanymstoku i Gliniszczach. Widać już konstrukcje nowych peronów, a ciężki sprzęt ustawia prefabrykowane ścianki. Perony przebudowywane są etapami – część peronów nadal dostępna jest dla podróżnych, a prace zaplanowano w taki sposób, aby stale możliwy był ruch pociągów. Na czas robót wykonane zostały tymczasowe drogi dojścia.

Mieszkańcy powiatu sokólskiego zyskają wygodny i bezpieczny dostęp do kolei, a już niedługo rozpoczną się kolejne budowy na linii Sokółka – Suwałki. Wygodne i bezpieczne przystanki to bardziej dostępna kolej i łatwiejsze codzienne podróże – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

 Przybliżamy kolej mieszkańcom województwa podlaskiego. W tym roku w ramach Programu zmodernizujemy dziesięć przystanków, w ubiegłym oddano do użytku dwa gotowe perony. Podlasie to region, gdzie obok siebie realizowane są duże inwestycje kolejowe o randzie międzynarodowej, jak i w skali lokalnej – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja poprawi komfort codziennych dojazdów. Perony w Różanymstoku i Gliniszczach będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Pochylnie i antypoślizgowa nawierzchnia zapewnią łatwy dostęp wszystkim osobom, w tym podróżnym o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainstalowane zostaną wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Na każdym peronie będzie możliwość zostawienia roweru, a orientację i bezpieczeństwo po zmroku zapewni ekologiczne oświetlenie LED.

Program Przystankowy ułatwi podróże

W przygotowaniu są kolejne przebudowy peronów na linii Sokółka – Suwałki. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac w Sidrze. W ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” na tej linii zaplanowano jeszcze inwestycje na stacjach i przystankach: Dąbrowa Białostocka, Balinka, Augustów, Augustów Port, Szczepki i Płociczno k. Suwałk.

Na linii Białystok – Czeremcha podróżni korzystają już z peronów w Kleszczelach i Suchowolcach. Także na tej trasie, w Gregorowcach w powiecie bielskim, wybudowany będzie peron w nowej lokalizacji. Powstanie ok. 2 km od dotychczasowego, w stronę Czeremchy, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do kolei.

Na prace w Różanymstoku i Gliniszczach przeznaczono łącznie 2,5 mln zł. Budżet całego Programu Przystankowego (12 przystanków) w województwie podlaskim to 21,5 mln zł. Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest jesienią tego roku.