Ruszyła strona związana z Europejskim Rokiem Kolei

Ruszyła strona związana z Europejskim Rokiem Kolei

Kalendarz wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Kolei i możliwość zgłaszania inicjatyw – to część funkcji strony internetowej rokkolei.pl. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje wydarzenia związane z ERK2021, a witryna pozwoli łatwo odszukać interesującą nas inicjatywę.

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. O wydarzeniach, które zaplanowane są w Polsce można dowiedzieć się ze strony rokkolei.pl. Poprzez witrynę można także zgłosić nowe inicjatywy do kalendarza krajowego oraz pobrać formularz do zgłoszenia na stronę prowadzoną przez Komisję Europejską.

– Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział. Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021, jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego tak, aby przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego.

Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu;
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei;
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii;
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi;
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją;
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii;
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych;
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub ogólny adres e-mail UTK: [email protected].