Ruszyła modernizacja odcinka Klęczany – Nowy Sącz

Ruszyła modernizacja odcinka Klęczany – Nowy Sącz

Zapowiadana i oczekiwana od dawna przez mieszkańców modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz staje się faktem. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły realizację tej ważnej dla Małopolski inwestycji. Dzięki temu, po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wyjechać pociągi. Podróżni i mieszkańcy, m.in. Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala oraz innych miejscowości zyskają nowe możliwości komunikacji, co korzystnie przełoży się na warunki życia.

Rozpoczynające się prace na kolejnym już odcinku linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz oznaczają spełnienie oczekiwań mieszkańców. Świadczą także o sukcesywnym przechodzeniu z fazy projektu do realizacji przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko”, obejmującego budowę nowej linii oraz odbudowę istniejącej trasy nr 104. Konkretne działania potwierdzają jednocześnie wiarygodność rządowych dążeń i zapowiedzi – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., konsekwentnie realizowane w Małopolsce, jak również w każdym regionie Polski – zapewniają rozwój kolei. Dzięki temu zwiększa się dostępność komunikacyjna, komfort i bezpieczeństwo. To w efekcie przekłada się na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego i na decyzje pasażerów, którzy częściej wybierają podróże pociągiem – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla prac na odcinku Klęczany – Nowy Sącz, wykonawca przygotował teren budowy. We wrześniu ruszyły roboty budowlane. Istniejące elementy torów, obiektów inżynieryjnych zostaną rozebrane. W zamian wybudowana będzie nowa infrastruktura kolejowa, w tym m.in. tory wraz z siecią trakcyjną, obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Istotny zakres prac stanowi przebudowa stacji Marcinkowice oraz przystanków Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Powstaną na nich nowe, wyższe perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przejście podziemne, winda i dojścia ułatwią dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Zwiększy się dostępność komunikacyjna, zapewniony będzie komfort, bezpieczeństwo w połączeniach regionalnych, a także dalekobieżnych.

Prace realizowane są także na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte. Obecnie, oprócz usuwanych kolizji z siecią gazową, wodociągową oraz elektroenergetyczną i teletechniczną – wykonywane są m.in. roboty ziemne. Są one związane ze wzmocnieniem dróg i gruntu oraz z budową przejść pod torami w Rabce Zaryte i w Rabce Zdroju, a także mostów i przepustów.

Wartość realizowanych prac, wynikająca z umów z wykonawcami na odcinku Klęczany – Nowy Sącz i Chabówka – Rabka Zaryte, to nieco ponad 1,1 mld zł netto. Dla większości odcinków linii nr 104 zawarta jest umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Umowę podpisano w kwietniu br. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość umowy o dofinansowanie, to ponad 3,9 mld zł.

Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja PKP PLK S.A., oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.