Ruszyła budowa nowego PUT Polregio w Skarżysku-Kamiennej

Ruszyła budowa nowego PUT Polregio w Skarżysku-Kamiennej

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz lokalnych zainaugurowali budowę nowego punktu utrzymania taboru Polregio w Skarżysku-Kamiennej. Inwestycja o wartości blisko 40 mln złotych powstanie dzięki podpisanej w 2020 roku wieloletniej umowie ramowej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a największym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w Skarżysku-Kamiennej Polregio rozpoczęło budowę nowej hali napraw taboru wraz z pełnym zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i profesjonalnym magazynem wysokiego składowania. Powstający obiekt spełnia wszystkie współczesne wymogi stawiane tego typu obiektom, jeśli chodzi o ekologię i oszczędność energii. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja zostanie wyposażona w instalację do odzysku ciepła.

– Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię Polregio, jaką jest osiągniecie długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej, spółka zwiększy potencjał do rozwoju zarówno w realizacji umów PSC w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio SA.

Dodatkowo powstanie przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru. Myjnia taboru będzie wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych. Ukończenie wartej blisko 40 mln zł inwestycji jest planowane na I kw. 2023 r. W nowej hali zatrudnienie znajdzie łącznie 60 osób.

W okresie pierwszego roku po oddaniu inwestycji do eksploatacji, oprócz standardowo wykonywanych poziomów utrzymania P1-P2, planowane jest wykonanie ok. 150 przeglądów na 3. poziomie utrzymania, a także do 40 napraw okresowych z poziomu P4. W nowej hali Polregio będzie serwisować pociągi z województw świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego, jak również tabor innych operatorów. Dzięki temu spółka zwiększy przychody z innych źródeł niż sprzedaż biletów.

Rozbudowa zaplecza technicznego Polregio w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku. Inwestycje w punkty utrzymania taboru stanowią istotną część wartego łącznie nawet 7 mld wieloletniego planu inwestycyjnego Polregio. Większość z tej kwoty pochłonie zakup oraz modernizacja ok. 300 pociągów, natomiast równolegle spółka będzie modernizować swoje zaplecze techniczne.

– Sukcesywnie zwiększamy dostępność transportu publicznego w świętokrzyskim. Reaktywacja linii kolejowej przez Końskie do Łodzi to dopiero początek, bo już za niecałe dwa lata zakończy się modernizacja linii do Kielc. Jednocześnie przygotowujemy inwestycję w nowe pociągi o napędzie hybrydowym oraz blisko 30 autobusów elektrycznych, które zapewnią dowóz mieszkańców do zmodernizowanych stacji i przystanków kolejowych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Skarżysko-Kamienna ma być również bazą dla 27 elektrycznych autobusów Polregio, których rolą będzie dowożenie pasażerów do stacji kolejowych. Środki na zakup pojazdów mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa świętokrzyskiego. Zakup autobusów elektrycznych pozwoli zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 r. Przewiduje się, że łączny koszt zakupu autobusów wyniesie ponad 132 mln zł brutto (wraz z instalacją infrastruktury technicznej do obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych).