Ruszyła budowa kolejnych przystanków w Katowicach

Ruszyła budowa kolejnych przystanków w Katowicach

Rozpoczęła się budowa przystanków w Katowicach – Ochojca i Kostuchny. Obiekty powstają też w Podlesiu i Murckach. Przystanki na linii Katowice Ligota – Tychy budowane są w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia zyskają lepszy dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły budowę obiektów w Katowicach Ochojcu (ul. Jankego) i Katowicach Kostuchnie (ul. Boya-Żeleńskiego). Pierwszym etapem jest przygotowanie placu budowy i wykonanie robót ziemnych pod montaż ścian peronów. W Murckach (ul. Cegielnia Murcki i Tartaczna) wykonano prace odwodnieniowe. W Podlesiu (ul. Saska i Podleśna) wybudowano peron, roboty prowadzone są przy budowie dróg dojścia do obiektu.

Przystanki będą wyposażone w wiaty i oświetlenie. Dobrą orientację w podróży zapewni oznakowanie i tablice informacyjne. Dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się zbudowane zostaną pochylnie i ścieżki naprowadzające. Inwestycja jest realizowana w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość czterech zadań realizowanych w ramach programu w Katowicach to łącznie ponad 9 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2023 r.

Linia Katowice Ligota – Tychy (nr 142) stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i obecnie wykorzystywana jest tylko w ruchu towarowym. Dzięki nowym przystankom ułatwi komunikację kolejową – dojazd do centrum Katowic i Tychów oraz w południowe regiony woj. śląskiego, m.in. w czasie przebudowy linii w obszarze aglomeracji śląskiej. Trasa będzie jeszcze lepiej wykorzystywana po realizacji projektu przewidzianego w ramach Programu Kolej Plus.

Program przystankowy

„Rządowy programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwia lepszy dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce.

W woj. śląskim podróżni korzystają już z dwóch zmodernizowanych w ramach programu przystanków – Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom. Dodatkowo, dla dziewięciu lokalizacji podpisano już umowy z wykonawcami prac.

Program przystankowy w Śląskiem obejmuje na liście podstawowej 12 lokalizacji: Rybnik Paruszowiec, Rybnik Niewiadom, Rybnik Niedobczyce, Warszowice, Pawłowice Śląskie Centrum, Wodzisław Śląski Centrum, Koniecpol Centrum, Sosnowiec Centrum Handlowe/Jęzor, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna i Katowice Podlesie Dąbrowa.