Ruszył przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu PKM Południe

Ruszył przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu PKM Południe

Pomorska Kolej Metropolitalna ogłosiła przetarg na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe). Wykonanie dokumentu jest konieczne m.in. do potwierdzenia możliwości realizacji tego projektu, wskazania niezbędnej rezerwy terenowej oraz optymalnego etapowania całej inwestycji.

Przetarg na przygotowanie STEŚ dla projektu PKM Południe został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej PKM SA w ostatnim dniu 2020 roku. Zainteresowani opracowaniem tej dokumentacji mają teraz czas do 8 lutego 2021 r. na złożenie swoich ofert. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty będzie jej cena. Wybrany w przetargu wykonawca na realizację STEŚ dla PKM Południe będzie miał czas do 30 września 2023 r.

– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest szerokim opracowaniem przedprojektowym które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Wykonanie tego dokumentu jest konieczne do potwierdzenia technicznych możliwości realizacji tej inwestycji oraz wzajemnej koordynacji z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi na tym obszarze. STEŚ pozwoli także na wskazanie niezbędnej rezerwy terenowej. Opracowanie tej dokumentacji przed końcem 2023 r. pozwoli na rozpoczęcie fazy projektowej dla PKM Południe już w nowej perspektywie unijnej – dodaje.

Punktem wyjścia dla tego wizjonerskiego projektu są rekomendowane wcześniej przez Biuro Rozwoju Gdańska warianty nowych tras kolejowych na południu Metropolii, które w lipcu br. na specjalnej konferencji z udziałem samorządowców z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawili wspólnie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Wówczas też dalsze prace nad przygotowaniem nowego projektu powierzone zostały samorządowej spółce PKM SA.

– Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. – Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska i okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo, gdzie w kolejnej dekadzie zamieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM – wyjaśnia M. Struk.

– Myślę, że po sukcesie linii PKM dziś nie trzeba już nikogo przekonywać do sensowności budowy linii kolejowej w kierunku południowych dzielnic Gdańska – dodaje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za transport w regionie. – Natomiast dzięki STEŚ poznamy m.in. wstępny koszt poszczególnych etapów inwestycji. Późniejsza decyzja o budowie PKM Południe będzie uzależniona przede wszystkim od możliwości zdobycia funduszy unijnych na jej sfinansowanie. Dlatego na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych terminach realizacji samej inwestycji – dodaje Bonna.

Rekomendowane wcześniej przez BRG – odcinki nowej linii kolejowej, któe będą analizowane w ramach STEŚ:

Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji całego projektu lub jego części.