Ruszył nabór wniosków w programie priorytetowym „Wodoryzacja Gospodarki”

Ruszył nabór wniosków w programie priorytetowym „Wodoryzacja Gospodarki”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki”. Program wspiera technologie związane z budową, wdrożeniem oraz komercjalizacją innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Wnioski należy składać do 2 września 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie muszą dotyczyć przedsięwzięć, które są zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasada DNSH) i odnosić się do 6 celów środowiskowych. Inwestycje, które dotyczą wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. Projekty, które będą związane z budową, wdrożeniem oraz komercjalizacją innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, spełnią cel szczegółowy, jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

Na co można składać wnioski

  • przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
  • przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Budżet naboru to 1,193 mld zł. Szczegóły naboru, w tym formularze wniosków, można znaleźć na stronie NFOŚiGW.