Rozpoczyna się pierwszy etap modernizacji i elektryfikacji Ełk – Korsze

Rozpoczyna się pierwszy etap modernizacji i elektryfikacji Ełk – Korsze

Na linii Ełk – Korsze, rozpocznie się elektryfikacja od odcinka Ełk – Giżycko. Zakres prac wymagał zmian w rozkładzie jazdy. Trasy i organizacja ruchu zostały ustalone z przewoźnikami. Efektem inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ok. 650 mln zł będą atrakcyjne podróże pociągiem, lepsza obsługa podróżnych na 5 stacjach i przystankach. Projekt jest realizowany z udziałem funduszy unijnych POIiŚ.

Szybsze podróże zapewni elektryfikacja linii. Nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co przełoży się na krótszy czas przejazdu. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że będzie mogło jeździć więcej pociągów. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o ok. 50 minut. Czas przejazdu wyniesie poniżej 2 godz.

Zastępcza komunikacja autobusowa i prace

W marcu wykonawca przystąpi do budowy sieci trakcyjnej. Po przygotowaniu terenu, specjalny sprzęt będzie montował fundamenty pod słupy, na których rozwieszona będzie sieć. Na stacjach i przystankach rozpocznie się przygotowanie obiektów do przebudowy.

Na jednotorowej linii zakres prac wymaga wprowadzenia za pociągi komunikacji zastępczej. Podróżni skorzystają z niej od 13 marca na odcinku z Ełku do Giżycka. Na stacji w Giżycku będzie można przesiąść się na pociąg, aby kontynuować podróż m.in. w kierunku Korsz i Olsztyna.

Niektóre pociągi PKP Intercity będą kończyć lub zaczynać bieg w Giżycku (IC Mamry z Wrocławia Głównego oraz IC Niegocin z Gdyni Głównej). Pozostałe pociągi dalekobieżne, łączące Olsztyn z Białymstokiem (TLK Biebrza oraz IC Rybak), pojadą przebudowaną przez Polskie Linie Kolejowe trasą: Szczytno – Ruciane Nida – Pisz – Biała Piska. Czas przejazdu będzie zbliżony do czasu jazdy przez Korsze. Dodatkowe informacje o zmianach w komunikacji są dostępne na stronie przewoźników oraz w aplikacji Portal Pasażera.

Roboty w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” zostały zaplanowane do I kw. 2024 roku. Wartość robót to 649 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027.

Efekty inwestycji

Dzięki inwestycji w regionie poprawi się komfort obsługi pasażerów na 5 przystankach i stacjach w Woszczelach, Starych Juchach, Wydminach, Siedliskach i Giżycku. Podróżni zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty, informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze.

Pierwszy etap zakłada modernizację 49 kilometrów torów z liczącej ok. 100 kilometrów trasy Ełk – Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h.

W ramach inwestycji wymienione będą również tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa będzie po budowie dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych w Giżycku i Wydminach oraz po przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i 59 obiektów inżynieryjnych jak mostów, wiaduktów i przepustów. Wzrost bezpieczeństwa pieszym zapewni tunel pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście łączące centrum Giżycka z miejską plażą.