Rozpoczęły się prace na odcinku z Mielca do Padwi

Rozpoczęły się prace na odcinku z Mielca do Padwi

W marcu wykonawca rozpoczął prace na odcinku z Mielca do Padwi. Przygotowywany jest teren do układania nowych torów i budowy peronów. Pierwszy etap, to usuwanie starych szyn i podkładów. Konieczna jest przebudowa kolidujących z pracami podziemnych instalacji oraz sieci napowietrznych. Inwestycja za 98 mln zł jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO Województwa Podkarpackiego.

W pierwszych miesiącach na odcinku Padew – Mielec równolegle do prac torowych przebudowane będą perony. Roboty przy peronach będą widoczne na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy. W zakresie inwestycji jest także budowa wiaduktu w Mielcu. Nowy obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawni komunikacje drogową. Istotnym działaniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego jest przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych.

–  Cieszę się, że realizowane są kolejne inwestycje mające znaczący wpływ na rozwój, zwiększenie dostępności i atrakcyjności regionu. Reaktywacja odcinka trasy z Mielca do Padwi to projekt niezwykle istotny z punktu widzenia mieszkańców północnej części naszego województwa i ważny krok w kierunku unowocześnienia podkarpackiej kolei – mówi Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

– To będzie kluczowa inwestycja dla mieszkańców Mielca i powiatu. Kontynuujemy to, co obiecaliśmy czyli gruntowną modernizację linii kolejowej L25. To oznacza w niedługim czasie dalszą poprawę dla mieszkańców dostępności komunikacyjnej Mielca i  powiatu. Ten projekt obejmuje jednak więcej. To również budowa wiaduktu, który znacznie poprawi komunikację w Mielcu, a co za tym idzie bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko  pracowali abyśmy doszli do tego miejsca w którym dziś jesteśmy, choć przeciwności nie brakowało. Chciałbym w tym miejscu mocno podkreślić rolę władz PLK, ministerstwa infrastruktury oraz marszałka województwa – mówi Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczyna się kolejna ważna inwestycja dla Mielca. Życzę powodzenia wykonawcy, aby bez przeszkód zrealizował kontrakt. Gruntowna modernizacja torów od Mielca do Padwi Narodowej oraz budowa wiaduktu w Mielcu to przede wszystkim inwestycja w poprawę bezpieczeństwa. O wiadukcie dyskusje trwały od kilku lat, jednak trudy realizacji tej inwestycji podejmuje dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za co chciałem podziękować prezesowi Ireneuszowi Merchel. To kolejne przedsięwzięcia finansowane z Funduszy Europejskich. Kończy się perspektywa 2014-2020, ale już za moment rozpocznie się kolejny okres finansowania, w którym także nie braknie środków na inwestycje kolejowe. Dziękuję również za nieocenioną pomoc europosła Tomasza Poręby i ministerstwa infrastruktury.

– Po modernizacji torów myślę, że liczba pociągów pasażerskich znacznie się zwiększy, zarówno tych regionalnych jak i dalekobieżnych, bo takie deklaracje też już padały. Z końcem nowego roku ma być gotowe drugie przejście podziemne w Mielcu więc bezpieczeństwo będzie jeszcze większe. Chcę podkreślić także znaczenie gospodarcze szczególnie tego odcinka Mielec – Padew Narodowa, który łączy się z linią LHS. Gdy dodamy do tego remont linii Padew – Wola Baranowska i rozbudowę terminali przeładunkowych w Woli Baranowskiej tworzy nam się pełny obraz tego przedsięwzięcia, które będzie miało olbrzymie znacznie dla potencjału gospodarczego tego regionu – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Woj. Podkarpackiego.

– Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność i znaczenie kolei na Podkarpaciu. Dzięki przedsięwzięciu, po 12 latach wróciły pociągi pasażerskie na trasę Mielec – Dębica. Kolejne zadanie zapewni wznowienie połączeń kolejowych z Mielca do Padwi. Powstaną nowe możliwości komunikacji, które poprawią poziom życia mieszkańców. Lepsze warunki będą także w przewozach towarów  – powiedział Piotr Majerczak, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Chorzelów, Jaślany, Tuszów Narodowy – wygodny dostęp do pociągów

Na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy podróżni wygodnie wsiądą do pociągów. Wybudowane zostaną nowe, odpowiednio wyższe perony. Przewidziano jasne oświetlenie oraz wiaty i ławki. Podróże ułatwią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, z szerokimi dojściami, zabezpieczonymi barierkami. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze.

Nowy wiadukt w Mielcu – korzystne rozwiązanie komunikacyjne

Nowy wiadukt drogowy w Mielcu przy ul. Sienkiewicza zapewni bezkolizyjną komunikację. Obiekt zastąpi dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową w mieście.

Przygotowanie odcinka Padew – Mielec do ruchu pociągów przewidziano do końca bieżącego roku. Zakończenie wszystkich prac, w tym  przy budowie wiaduktu drogowego, zaplanowano w I kwartale 2023 r.

Rozwój kolei na Podkarpaciu

Reaktywowanie trasy Mielec – Dębica we wrześniu 2021 r. zwiększyło już możliwości kolei w województwie podkarpackim. Po dwunastoletniej przerwie można korzystać z krótszych niż przed laty połączeń kolejowych. Podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają obsługę wszystkim pasażerom.

Inwestycja kolejowa korzystnie zmienia również warunki komunikacji drogowej. W Mielcu, wybudowane przejście przez tory łączące ul. Benedyktyńską i ul. Szarych Szeregów, to istotne ułatwienie dla mieszkańców. Jeszcze w kwietniu ma być udostępnione dla pieszych i rowerzystów. Na mieleckiej stacji, dodatkowym ułatwieniem dla mieszkańców będzie drugie przejście podziemne. Bezkolizyjny trakt  pod torami znajdzie się w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi i połączy osiedla znajdujące się po przeciwległych stronach stacji. Nowy obiekt powstanie pod koniec bieżącego roku i zapewni bezpieczną oraz wygodną komunikację.

Reaktywowanie linii Padew – Mielec – Dębica korzystnie wpływa na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Dzięki inwestycji jest lepsze połączenie podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

 

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica” wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano umowy na prace o wartości ponad 323 mln zł netto.