Rozpoczęła się budowa łącznicy kolejowej w Lublinie

Rozpoczęła się budowa łącznicy kolejowej w Lublinie

Nowy tor połączy linie: Warszawa – Lublin (nr 7) z linią Lublin – Przeworsk (nr 68). Efektem prac za 20 mln zł będą lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowana jest w ramach rozszerzonego projektu modernizacji trasy Lublin – Warszawa współfinansowanego ze środków unijnych POIiŚ.

Dzięki łącznicy pomiędzy liniami Warszawa – Lublin i Lublin – Stalowa Wola (Przeworsk) będą lepsze możliwości rozwoju i obsługi ruchu pasażerskiego m.in. dla przyszłych przewozów aglomeracyjnych. Korzystnym rozwiązaniem jest zapewnienie nowej trasy dla pociągów towarowych. Składy w relacji północ-południe pojadą łącznicą i nie będą zajmowały torów na stacji Lublin Główny. Łącznica, budowana z wykorzystaniem środków unijnych POIiŚ, to zwiększenie możliwości transportu kolejowego w Lubelskim Węźle Kolejowym, w województwie i bardziej spójna sieć kolejowa.

W maju rozpoczęły się roboty na trasie łącznicy. Dla mieszkańców przewidziano przejście pod torami ważne szczególnie dla użytkowników ogródków działkowych. Ważnym elementem łącznicy będzie wiadukt kolejowy nad ul. Stary Gaj. Obecnie przygotowywany jest teren pod nowy tor. W sierpniu na wybudowanym nasypie będą układane tory. Zbrojone są pierwsze fundamenty wiaduktu. Równocześnie przygotowane są rozjazdy zapewniające połączenie z linią Lublin – Dęblin – Warszawa oraz z linią do Stalowej Woli i Przeworska. Zakończenie prac planowane jest na październik 2021 r.

– Bezpośrednie połączenie linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin z linią nr 68 do Stalowej Woli i Przeworska to od dawna planowany i bardzo potrzebny projekt. Łącznica kolejowa w Lublinie da nowy impuls do rozwoju podróży i przewozów towarowych na trasie północ-południe Polski. Dzięki działaniom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawia się stan i możliwości infrastruktury kolejowej na terenie Lubelszczyzny. Konsekwentnie wspieramy rozwój kolei we wschodniej Polsce – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent Wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela.

Budowa łącznicy realizowana jest dzięki rozszerzeniu projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”. Wartość ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.