RN DOLKOM wybiera nowy zarząd

RN DOLKOM wybiera nowy zarząd

Rada Nadzorcza spółki Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM z siedzibą we Wrocławiu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie.

Jak poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy Rada Nadzorcza spółki DOLKOM sp. z o.o. wszczęła postępowanie w związku z upływem kadencji Zarządu spółki. 

Kandydatem na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, Członka Zarządu – dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. techniczno-handlowych Rada Nadzorcza może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w RP, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, zobowiązani będą do okazania Radzie Nadzorczej dokumentu  celem potwierdzenia swojej tożsamości, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Zgłoszenia można było składać do wtorku, 10 maja 2022 r.