Rekordowy rok przewozów intermodalnych

Rekordowy rok przewozów intermodalnych

W 2019 roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tono-km. W porównaniu z 2018 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 15% a praca przewozowa o 14,5%.

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2019 roku w stosunku do 2018 r. wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewozowa wzrosła natomiast o ok. 0,9 mld tono-km w stosunku do roku ubiegłego.

– Statystyki pokazują możliwości dalszego wzrostu przewozów intermodalnych. Ich udział w całym rynku wyniósł 8,3% wg masy i 12,6% wg pracy przewozowej. Widać wyraźnie, że rośnie wymiana handlowa w kierunku wschód-zachód – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Musimy pamiętać również o konieczności rozwoju połączeń w kierunku północ-południe. Dlatego istotne są działania systemowe poprawiające zarówno parametry infrastruktury liniowej oraz podniesienie prędkości handlowych pociągów, jak i dostosowanie przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych parametrach – dodaje Prezes UTK.

W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe. Ich udział w 2019 r. wyniósł odpowiednio 45,8% i 43,1%.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2019 r. największy udział w transporcie intermodalnym miało PKP Cargo. Zarówno pod względem masy, jak i wykonanej pracy przewozowej (odpowiednio 44,1% i 49,1% udziału w rynku). Z roku na rok rośnie jednak znaczenie innych uczestników tego segmentu rynku.

Wśród pozostałych przewoźników znaczący udział pod względem przewiezionej masy w transporcie intermodalnym w 2019 r. zanotowały: Captrain Polska, PCC Intermodal, DB Cargo Polska i LTE Polska. Ich łączny udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł ok. 39%. Poza PKP Cargo największy udział w rynku pod względem wykonanej pracy przewozowej miały spółki Captrain Polska, DB Cargo Polska, PCC Intermodal oraz LTE Polska. Łączny udział tych przewoźników wyniósł 37,7%.

Jeśli weźmiemy pod uwagę udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg pracy przewozowej pierwsze miejsce zajmuje PKP Cargo z wynikiem 49,14%. Kolejne miejsca zajmuje Captrain Polska 12,24% oraz DB Cargo Polska 10,44%.