Railpool zamawia 20 lokomotyw Vectron MS

Railpool zamawia 20 lokomotyw Vectron MS

Railpool zamówił 20 wielosystemowych lokomotyw Vectron od Siemens. Pojazdy będą przeznaczone do obsługi w jedenastu krajach wzdłuż Korytarza Wschodniego (Polska, Niemcy, Austria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Serbia). Lokomotywy będą dostarczane w kilku fazach, począwszy od marca 2022 r.

Flota Railpool składa się obecnie z ponad 400 lokomotyw. Po zakończeniu dostaw Railpool będzie operować 53 lokomotywami od Siemensa.

– Jesteśmy dumni, że Railpool rozwija swoją flotę pojazdów wraz z wielosystemowymi Vectronami. To pojazdy niezawodne, o wysokiej wydajności, posiadające te cechy, które idealnie odpowiadają na rosnące potrzeby transgranicznego transportu kolejowego w Europie – powiedział Albrecht Neumann, CEO pionu Rolling Stock Siemens Mobility

– Nasze pierwsze lokomotywy wielosystemowe Vectron umożliwią naszym klientom transport towarów i pasażerów przez jedenaście krajów wzdłuż wschodniego korytarza. W połączeniu z naszym zwyczajowym poziomem jakości usług Railpool, stworzymy atrakcyjną ofertę dla przewoźników kolejowych, która zaspokoi ich potrzeby w zakresie transportu towarowego i pasażerskiego wzdłuż jednego z najważniejszych korytarzy kolejowych w Europie. W Railpool możemy nie tylko elastycznie i optymalnie obsługiwać kluczowe trasy transportowe w Europie, dzięki naszej silnej flocie ponad 400 lokomotyw, ale także maksymalizować dostępność tych lokomotyw, zapewniając pełen zakres sprawdzonych usług – dodał Torsten Lehnert, dyrektor generalny Railpool.

– Poprzez zakup 20 nowoczesnych lokomotyw Vectron MS chcemy jeszcze lepiej pozycjonować Railpool, aby radził sobie z przewidywanymi zmianami na rynku, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Railpool uważa, że ​​szczególnie ważne jest zapewnienie swoim klientom najlepszej możliwej obsługi i elastycznych rozwiązań – powiedział Ingo Wurzer, dyrektor finansowy Railpool

Do tej pory Siemens Mobility sprzedał ponad 1100 Vectronów łącznie 56 klientom w całej Europie. Dostarczone lokomotywy przejechały już ponad 450 milionów kilometrów i posiadają homologację w 20 europejskich krajach – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.

W Polsce lokomotywy Vectron zostały zakupione przez CARGOUNIT, DB Cargo Polska, PKP CARGO, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal. Obecnie blisko 60 Vectron jest w rękach polskich przewoźników a znacznie więcej – wjeżdża codziennie na sieć PKP PLK z zagranicy.