Rail-Cars z unijnym dofinansowaniem na modernizację wagonów

Rail-Cars z unijnym dofinansowaniem na modernizację wagonów

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę o dofinansowanie na modernizację wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas.

Przedsięwzięcie zakłada wymianę żeliwnych wkładek hamulcowych na wkładki kompozytowe oraz wymianę kół obręczowanych na monoblokowe zestawy kołowe w 217 wagonach towarowych.

W wyniku realizacji projektu ograniczony zostanie hałas wywoływany przez wagony poruszające się po torach. W wymiarze przedsiębiorstwa, możliwe będzie wykonywanie od grudnia 2024 r. połączeń przebiegających przez wyznaczone na terenie Polski ciche trasy o łącznej długości 813 km linii kolejowych.

Następstwem będzie poprawa świadczenia usług transportowych, a przede wszystkim zmniejszenie negatywnego oddziaływania kolei na otoczenie.

Wartość dofinansowania to 8 811 530,00 zł.