Punktualność pociągów w IV kwartale 2019 r.

Punktualność pociągów w IV kwartale 2019 r.

W IV kwartale 2019 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 91,75% pociągów pasażerskich i 40,72% składów towarowych. Przez 3 ostatnie miesiące roku 2019 przewoźnicy kolejowi uruchomili ponad 540 tys. pociągów – niespełna 430 tys. pasażerskich oraz ponad 110 tys. towarowych. Przez ten okres odwołano 3 594 pociągów pasażerskich oraz 9 306 towarowych.

Wśród opóźnionych pociągów pasażerskich w IV kwartale 65,1% (66,1 tys. pociągów) stanowiły te, których opóźnienie nie przekroczyło 5 minut i 59 sekund. Ponad 33% (33,9 tys. pociągów) to pociągi, które do stacji końcowej dojechały z opóźnieniem wyższym niż 5 minut i 59 sekund, lecz nie większym niż 59 minut i 59 sekund. Średni czas opóźnień powyżej 5 minut i 59 sekund wyniósł w czwartym kwartale 22 minuty i 30 sekund. W III kwartale średnia ta była o ponad minutę niższa i kształtowała się na poziomie 21 min 26 s. Liczba pociągów pasażerskich odwołanych w październiku, listopadzie oraz grudniu 2019 r. wyniosła kolejno 1 099, 1 169 oraz 1 326.

W przypadku przewozów pasażerskich najniższą punktualność w IV kwartale zanotowano w październiku – 89,46%. Na taki wynik znaczący wpływ miał pożar stacji przekaźnikowej odpowiedzialnej za kontrolę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Leszczynach w województwie śląskim. Zdarzenie to miało wpływ na punktualność przewozów krajowych oraz międzynarodowych. Pożar wybuchł 16 października 2019 r., a jako przyczyna opóźnień pociągów wskazywany był jeszcze przez wiele dni po tym zdarzeniu.

W październiku stacja Leszczyny wymieniona została 1461 razy jako przyczyna opóźnienia pociągów (16 października 2019 r. dotyczyło to 123 przejazdów, wcześniej stacja była wskazywana także jako miejsce opóźnień związanych z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

– Koniec roku stanowił poważne wyzwanie organizacyjne dla przewoźników w województwie śląskim Zdarzenie na stacji Leszczyny ilustruje specyfikę transportu kolejowego, gdzie jedna miejscowa sytuacja może przynieść realne konsekwencje dla ruchu kolejowego w całym kraju. Świadczy o tym chociażby znaczny spadek punktualności w październiku. – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wpływ na punktualność pasażerskich przewozów kolejowych mają również potrącenia oraz wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. W IV kwartale dla opóźnień od 120 min. (367 pociągów pasażerskich), 86 razy jako przyczynę opóźnienia wskazano wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub kolizję z pojazdem drogowym na przejazdach, 153 razy było to potrącenie osoby postronnej lub dzikiej zwierzyny, natomiast 185 razy – defekt taboru kolejowego.

– Zdarzenia niebezpieczne w transporcie kolejowym oraz awarie taboru kolejowego wciąż mają znaczący wpływ na stabilność przewozów kolejowych. Dużym problemem, zwłaszcza w województwie wielkopolskim, są zderzenia z dziką zwierzyną leśną, które potrafią unieruchomić lub uszkodzić pojazdy szynowe – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Również dla przewozów towarowych październik okazał się pod względem punktualności najgorszym miesiącem IV kwartału. W tym miesiącu punktualnych było 39% pociągów towarowych. Na taki wynik wpływ miał również pożar na stacji Leszczyny.

Wśród wszystkich opóźnionych pociągów towarowych w IV kwartale największą grupę (74,70%) stanowiły składy, których opóźnienie przekroczyło 119 minut i 59 sekund (ponad 51 tys. pociągów). Średni czas opóźnień dla wszystkich pociągów towarowych wyniósł w tym okresie 603 minuty. Liczba pociągów pasażerskich odwołanych w październiku, listopadzie oraz grudniu wyniosła kolejno 3 637, 2 998 oraz 2 671.