Punktualność pociągów towarowych w 2022 r. na poziomie 43,62%

Punktualność pociągów towarowych w 2022 r. na poziomie 43,62%

W przewozach towarowych w 2022 r. odnotowano punktualność na poziomie 43,62%. Oznacza to, że pociągi były bardziej punktualne niż w 2021 r., kiedy punktualność kształtowała się na poziomie 41,71% (wzrost o 1,91 punktu procentowego).

W ostatnim kwartale 2022 r. do stacji końcowej punktualnie dotarło 43,99% pociągów towarowych. W porównaniu do III kwartału punktualność była niższa o 0,2 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału niższa o 0,25 punktu procentowego. W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik punktualności wyniósł 45,92%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych – 35,85%.

W podziale miesięcznym najwyższą punktualność odnotowano w październiku oraz listopadzie 2022 r. – po 45,01%. W grudniu 2022 r. wskaźnik spadł do 41,69% (o 3,32 punktu procentowego).

Średni czas opóźnienia pociągu towarowego wyniósł 795 minut.