Public Transport Service wykona przeglądy P3 w czterech małopolskich Acatusów Plus

Public Transport Service wykona przeglądy P3 w czterech małopolskich Acatusów Plus

Koleje Małopolskie wybrały ofertę Public Transport Service jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (P3) w czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych 40WEa.

Małopolski przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 738 tys. zł brutto. Przy wyborze wykonawcy zdecydowała cena brutto.

Za złożoną ofertę w kwocie 397 536,00 zł brutto Public Transport Service otrzymał 100 punktów, natomiast konsorcjum Pesa Bydgoszcz, ZNTK Mińsk Maz. z ofertą w wysokości 425 088,00 zł brutto otrzymało 93,51 pkt.

Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (P3) w elektrycznych zespołach trakcyjnych 40WEa-004, 40WEa-006, 40WEa-007, 40WEa-008 będzie realizowany od dnia podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż do 31.10.2021 r.