Przystanek Grabów Szlachecki zostanie przebudowany

Przystanek Grabów Szlachecki zostanie przebudowany

PKP Polskie Linie Kolejowe  podpisały umowę na przebudowę dwóch peronów w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł.

Przebudowany przystanek w Grabowie Szlacheckim, w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni wygodniejsze podróże pociągiem w kierunku Łukowa i Dęblina. Dla pasażerów przewidziano dwa nowe, wyższe perony, aby wsiadanie i wysiadanie z pociągów było łatwiejsze. Będą wiaty, ławki i jasne LED-owe oświetlenie. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Przystanek zostanie dostosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu.

Polska kolej zmienia się dzięki rządowym inwestycjom. Poprawia się jej dostępność, co powoduje, że coraz więcej osób chce korzystać z jej usług. Program Przystankowy to jeden z wielu przykładów, że dzisiaj na rozwój kolei kierowane są rekordowe środki: zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach budowy przystanku, zostanie wyremontowany sąsiedni przejazd kolejowo – drogowy. Wykonawca wymieni tory i nawierzchnię na przejeździe. Będą dodatkowe urządzenia – samoczynne sygnalizatory świetlne. Do peronów będzie prowadził nowy chodnik.

Program Przystankowy na Lubelszczyźnie odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu. Zwiększa się dostępność komunikacyjna do kolei. Nowe perony w Grabowie Szlacheckim to krok do budowania atrakcyjnej oferty podróży pociągiem dla mieszkańców mniejszych miejscowości – powiedział Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Prace na przystanku w Grabowie Szlacheckim o wartości prawie 6 mln zł netto będą realizowane w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie robót planowane jest w II kwartale 2024 r.

Program Przystankowy w woj. lubelskim

W województwie lubelskim „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” obejmuje 20 lokalizacji. Na liście podstawowej programu są przystanki: Łagiewniki, Żurawnica, Leopoldów, Sarnów, Bystrzyca koło Lublina, Kraśnik, Wólka Niedzieliska, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Chotyłów, Szczebrzeszyn Miasto, Niedzieliska – Kolonia, Długi Kąt, Chełm, Grabów Szlachecki, Milanów, Bezwola, Lisiowólka, Jaski i Aleksandrów.

Podróżni korzystają już z nowych peronów w Leopoldowie na trasie Łuków – Dęblin (lk26). Inwestycja poprawiła dostępność i komfort podróży koleją. Prace prowadzone są na przystankach Sarnów, Długi Kąt, Szczebrzeszyn, Niedzieliska Kolonia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na zaprojektowanie i budowę przystanków: Łagiewniki, Bystrzyca koło Lublina, Kraśnik, Żurawnica, Wólka Niedzieliska.

Dokumentacja projektowa przygotowywana jest na przebudowę – przedłużenie peronów na przystankach Zamość Starówka oraz Zamość Wschód. Takie rozwiązanie umożliwi postój na stacji dłuższych pociągów dalekobieżnych. Prace budowlane rozpoczną się w 2023 r.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 185 lokalizacje, a na liście rezerwowej 129.