Przez stację Olsztyn Gutkowo ponownie jeżdżą pociągi

Przez stację Olsztyn Gutkowo ponownie jeżdżą pociągi

Osiągnięty etap prac na stacji Olsztyn Gutkowo umożliwił wznowienie ruchu na ważnej trasie ze stolicy woj. warmińsko-mazurskiego do Trójmiasta. Kontynuowana będzie budowa nowych peronów i układu torowego.

Zakres robót wymagał uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej dla pociągów Polregio na odcinku do Jonkowa oraz zmiany trasy dla pociągów dalekobieżnych, które na czas prac – od 19 lutego – jeździły przez Iławę. Zmiany były uzgodnione z przewoźnikami.

Na stacji Olsztyn Gutkowo kontynuowane będą prace przy zabudowie ponad 3 km nowych torów oraz 13 rozjazdów. Nowy układ torowy zapewni sprawne i bezpieczne podróże koleją. Wykonawca realizuje również prace związane z budową dwóch nowych peronów, sieci trakcyjnej oraz instalacji.

Kontynuowana jest modernizacja stacji Dobre Miasto oraz przebudowa peronów w Bukwałdzie i Cerkiewniku. W następnej kolejności rozpoczną się prace na przystanku Swobodna. Perony ułatwią dostęp do kolei oraz zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Realizacja prac na linii kolejowej nr 221, łączącej stolicę województwa z północną częścią regionu i granicą państwa, poprawi warunki podróży i przewozu towarów koleją, umożliwiając jazdę dłuższych i cięższych pociągów towarowych, które będą mogły przewieźć więcej ładunków. Po zakończeniu wszystkich robót pociągi pasażerskie pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem będą mogły poruszać się z prędkością do 100 km/h. Podróż koleją między miastami zajmie około 30 minut. Szybciej, do 70 km/h, pojadą pociągi towarowe.

Projekt pn. „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto” o wartości ponad 231 mln zł netto są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakończenie zadania planuje się w 2023 r.