PKP Cargo przewiezie węgiel dla Enea Połaniec S.A.

PKP Cargo przewiezie węgiel dla Enea Połaniec S.A.

Spółka PKP Cargo S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarło z Enea…

Nowe lokomotywy w PMT

Nowe lokomotywy w PMT

W dniu 17 grudnia 2019r. przedstawiciele spółki Pol-Miedź Trans, dokonali odbioru w…

Kolejne lokomotywy DRAGON 2 dla LOTOS Kolej

Kolejne lokomotywy DRAGON 2 dla LOTOS Kolej

Sześć lokomotyw elektrycznych zostanie dostarczonych spółce LOTOS Kolej przez firmę Newag S.A.…

C. Warsewicz: liczymy na dalszą poprawę wyników PKP Cargo

C. Warsewicz: liczymy na dalszą poprawę wyników PKP Cargo

W październiku 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,9 mln…