Przewoźnicy towarowi apelują o rządowe wsparcie przy zakupie energii

Przewoźnicy towarowi apelują o rządowe wsparcie przy zakupie energii

Branża kolejowych przewozów towarowych wyraża duży niepokój i apeluje o dostrzeżenie ryzyka, które niesie obecny kształt ustawy. Pomoc mają otrzymać tylko przewoźnicy samorządowi.

Na mocy procedowanej ustawy część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z tańszego prądu, podczas gdy inni będą musieli ponosić koszty o wiele wyższe i w żaden sposób niezrekompensowane. Wg szacunków ZNPK istotna część, bo aż ok. 85-95% rynku kolejowych przewozów towarowych, nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf.

– Apelujemy o dostrzeżenie, że branża kolejowych przewozów towarowych stanowi naturalny krwioobieg całej gospodarki. Tym samym wzrost ewentualny dalszy wzrost cen frachtu kolejowego kluczowych surowców (naturalny w przypadku wzrostu cen energii dla istotnej części rynku w tym dla najważniejszych podmiotów na rynku) – w tym m.in. węgla, paliw, kruszyw dla budownictwa czy zboża – spowoduje dalszą presję inflacyjną m.in. w obszarze energii elektrycznej – napisali przedstawiciele czterech organizacji branżowych.

W ocenie ZNPK, Fundacji ProKolej, RBF oraz IGTL włączenie do systemu preferencyjnych cen szeregu kategorii podmiotów życia gospodarczego i społecznego, które w określonych środowiskach pełnią istotne role, to jednak są to role o bez porównania mniejszym wpływie na gospodarkę i w szczególności na dalszą presję inflacyjną przy jednoczesnym pominięciu branży, która stanowi krytyczny element łańcucha wartości produkcji i dystrybucji m.in. energii elektrycznej.

– Pragniemy w tej sytuacji przywołać również szerszy kontekst: kolej towarowa ponosi bardzo wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej (zarządca infrastruktury PKP PLK właśnie zaproponował rynkowi podwyżkę), średnia prędkość jest niska, a efektem lat zaniedbań m.in. w tym zakresie – przy jednoczesnej preferencji dla transportu drogowego – skutkuje systematycznym spadkiem udziału kolei w przewożonej masie towarów. Obecna regulacja, która nie uwzględnia kolei, przyczyni się do dalszego odpływu ładunków z kolei na drogi (w najlepszym dla kolei scenariuszu – do zastępowania lokomotyw elektrycznych lokomotywami spalinowymi tam gdzie będzie to operacyjnie możliwe – a taka możliwość pojawi się przede wszystkim poprzez przywracania do eksploatacji najstarszych typów lokomotyw charakteryzujących się najwyższymi emisjami) co w efekcie spowoduje sumaryczny efekt wzrostu emisji CO2 przez sektor transportu  – dodali.

Przedstawiciele branża kolejowych przewozów towarowych apelowali o jednoznaczne uwzględnienie branży kolejowych przewoźników towarowych jako uprawnionej do skorzystania z preferencyjnych cen energii poprzez jednoznaczne wymienienie tej branży w art. 2 pkt. 2 lit. d przedmiotowego projektu ustawy.

Pod apelem do Marszałek Sejmu, Ewy Witek, Marka Suskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, a także do przedstawicieli resortu infrastruktury, ministra Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Andrzeja Bittela podpisali się Wojciech Jurkiewicz, prezes Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Adrian Furgalski, prezes Railway Business Forum, Jakub Majewski Prezes Fundacji Prokolej oraz Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.