Przewoźnicy szukają maszynistów w przetargach

Przewoźnicy szukają maszynistów w przetargach

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na obsługę drużynami trakcyjnymi pociągów przewoźnika, a Lubuski Zakład Polregio opublikował zapytanie o informacje cenową na wynajem maszynistów.

Przedmiotem zamówienia Kolei Wielkopolskich jest świadczenie usługi trakcyjnej polegającej na zapewnieniu drużyn trakcyjnych do prowadzenia pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym serii EN76, 48WE, 48WEb, EN57AKW, EN57AL oraz napędem spalinowym serii SA105, SA108, SA132, SA134, SA139 i 36WEhd lub innych wskazanych przez przewoźnika w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.

Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązany będzie do:

 • realizowania usług trakcyjnych w zakresie całości lub fragmentu tras podstawowych oraz tras dodatkowych
 • wykonywania pojazdami manewrów stacyjnych związanych z realizacją połączeń,
 • wykonywania prac związanych z postojem pojazdów na stacjach pośrednich wynikających z rozkładu jazdy
 • odstawiania pojazdów na tory postojowe, również do celów czyszczenia, wodowania w zakresie powiązanym z realizacją połączeń,
 • zapewnienia eksploatacji pojazdów zgodnej z przepisami prawa oraz dokumentacją tych pojazdów.

Wykaz tras podstawowych:

 • Linia 357: Poznań Gł. – Wolsztyn,
 • Linia 356: Poznań Gł. – Wągrowiec – Gołańcz.

Wykaz tras dodatkowych

 • Linia 354: Poznań Główny – Piła,
 • Linia 18: Piła Główna – Wyrzysk Osiek,
 • Linia 271: Poznań Główny – Leszno – Rawicz,
 • Linia 281: Jarocin – Września – Gniezno,
 • Linia 272: Poznań Główny – Jarocin – Kępno,
 • Linia 272/811/14: Poznań Główny – Jarocin – Kalisz,
 • Linia 3/808/807/3: Poznań Główny – Konin – Kutno,
 • Linia 3: Poznań Główny – Zbąszynek,
 • Linia 353: Poznań Główny – Gniezno – Mogilno,
 • Linia 353: Mogilno – Inowrocław – Toruń Gł.,
 • Linia 131: Inowrocław – Bydgoszcz Gł.,
 • Linia 14: Ostrów Wlkp. – Kalisz – Łódź Fabryczna,
 • Linia 14: Leszno – Ostrów Wlkp.,
 • Linia 351: Poznań Gł. – Wronki – Krzyż,
 • Linia 359: Zbąszynek – Wolsztyn – Leszno.

Wielkopolska spółka w ramach usług objętych umową powierzy wykonawcy realizację usług w ilości co najmniej 1150 roboczogodzin z podziałem miesięcznym: 12/2023 – 150 godz., 01/2024 – 200 godz., 02/2024 – 200 godz., 03/2023 – 150 godz., 04/2024 – 150 godz., 05/2024 – 150 godz., 06/2024 – 100 godz., 07/2024 – 25 godz., 08/2024 – 25 godz.

Opcjonalnie przewoźnik może zlecić do 10 350 roboczogodzin z podziałem miesięcznym: 12/2023 – 1350 godz., 01/2024 -1800 godz., 02/2024 – 1500 godz., 03/2023 – 1350 godz., 04/2024 – 1350 godz., 05/2024 – 1300 godz., 06/2024 – 600 godz., 07/2024 – 600 godz., 08/2024 – 500 godz.

Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni wpłacić wadium w wysokości 30 tys. zł. Na oferty Koleje Wielkopolskie czekają do 3 listopada 2023 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena netto.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umową, wybrany wykonawca zapłaci następujące kary umowne:

z tytułu opóźnienia któregokolwiek z pociągów ujętych w planie obsługi w stosunku do rozkładu ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca w wysokości:

 • 110,00 zł w przypadku opóźnienia pociągu o nie mniej niż 6 min i nie więcej niż o 20 min,
 • 160,00 zł w przypadku opóźnienia pociągu o powyżej 20 min i nie więcej niż o 40 min,
 • 210,00 zł w przypadku opóźnienia pociągu powyżej 40 min,

Karę za odwołanie, przerwanie  lub nieukończeniu biegu pociągu przewoźnik ustalił na 2 tys. zł.

Polregio pyta o cenę wynajmu maszynistów

Lubuski Zakład w Zielonej Górze oprócz problemów taborowych, jak może sugerować dosyć nietypowe zapytanie, boryka się też z brakiem maszynistów. Przewoźnik opublikował zapytanie o informacje cenową na wynajem pięciu maszynistów z uprawnieniami na pojazdy
spalinowe SN82, SN83, SA105, SA139 na okres od 13 listopada do 9 grudnia 2023 r. z opcją wydłużenia okresu najmu do 31 stycznia 2024 r. Maszyniści muszą mieć potwierdzoną znajomość szlaków Zielona Góra Gł. — Zbąszynek — Gorzów Wlkp.

Na przesłanie informacji Polregio czeka do 3 listopada do godz. 11:00.