Przetarg na dostawę składów piętrowych dla PKP Intercity bez Pesy i Newagu?

Przetarg na dostawę składów piętrowych dla PKP Intercity bez Pesy i Newagu?

Ciekawie dzieje się w przetargu na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami. Jeden podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wnioskował o wykluczenie z postępowania konsorcjum polskich producentów taboru szynowego.

Jak się dowiedział „Kolejowy Portal”, konsorcjum: Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. oraz Bombardier Transportation GmbH – Wrocław wnioskowało o wykluczenie z postępowania konsorcjum: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Newag S.A.

Odwołanie odnosiło się do zagadnień formalnych, które ostatecznie nie zostały uznane za podstawę wykluczenia i pod koniec marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła odwołanie.

Dowiedzieliśmy się również, że wkrótce odbędą się planowane spotkania z wykonawcami w ramach dialogu. Następnie po zakończeniu dialogu zostanie opracowana ostateczna specyfikacja warunków zamówienia i będą wysłane zaproszenie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie.

Przypomnijmy, że postępowanie na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity ogłosiło 13 lipca 2021 r. Przewoźnik postawił przed wykonawcami szereg wymagać dotyczących zarówno lokomotyw jaki wagonów. W połowie sierpnia 2021 r. spółka poinformowała o wpłynięciu dziewięć wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W ramach dialogu uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie „Ankiety uczestnika dialogu technicznego […]”, opracowanej przez przewoźnika. Wtedy też przewoźnik poinformował o maksymalnej liczbie wagonów jakie może liczyć skład podając, że zakładana maksymalna konfiguracja to 10 wagonów środkowych oraz 1 wagon sterowniczy.

1 października 2021 r. PKP Intercity poinformowało, że siedem podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym konsorcjum Pesa Bydgoszcz i Newag.

Na początku marca 2022 r. , Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że pociągi obsługiwane składami push-pull będą kursowały z Warszawy w kierunku: Gdyni, Olsztyna, Białegostoku, Terespola, Lublina, Radomia, Krakowa, Łodzi, Torunia i Bydgoszczy a w okresie wakacji możliwe są kursy do Czech.