Prawie 19 mln ton towarów przewiezionych w sierpniu

Prawie 19 mln ton towarów przewiezionych w sierpniu

W sierpniu masa przewiezionych towarów wyniosła 18,8 mln ton, praca przewozowa 4,5 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,6 mln pociągokilometrów. Wartości te są odpowiednio niższe o 3%, 2,2% oraz 1,7% w porównaniu do sierpnia 2019 r. Są to najmniejsze spadki podstawowych parametrów od początku 2020 r.

– Rynek przewozów towarowych, w porównaniu z przewozami pasażerskimi, okazał się znacznie bardziej odporny na zmiany wynikające z epidemii koronawirusa. Widoczne jest to także w sierpniu. Na przykład największy przewoźnik towarowy osiągnął w tym miesiącu najlepszy wynik od początku roku. Warto zauważyć, że pomimo spadków wskaźników gospodarczych jak PKB czy przychodów sektora usług konsumenckich w przypadku kolei bardzo wysokie wartości osiągnęły przewozy intermodalne. Nie zmienia to potrzeby podejmowania przez przewoźników działań, których celem jest minimalizacja strat związanych z COVID-19 – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od początku roku do końca sierpnia przewozy towarowe wyniosły 142 mln ton, 33,2 mld tonokilometrów oraz 49,3 mln pociągokilometrów. Wartości te oznaczają spadki odpowiednio o 9,8%, 11,6% oraz 10,4%. Średnia odległość przewozów za okres styczeń – sierpień wyniosła 233 km – o 2% mniej niż przed rokiem.

W sierpniu 2020 roku Grupa PKP Cargo przetransportowała łącznie na krajowym rynku 7,3 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm.

– Warto zauważyć, że w sierpniu dynamika naszych przewozów była wyższa niż u konkurencji. Dlatego udziały rynkowe Grupy PKP Cargo wzrosły zarówno w ujęciu masy towarowej – do prawie 40 proc., jak i pracy przewozowej – do około 41 proc. – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – Cieszy nas to, że przewozy wzrosły w prawie wszystkich naszych głównych segmentach, a najlepiej to wygląda w przewozach intermodalnych. Ten sektor to przyszłość kolei – dodaje Warsewicz.

Biorąc pod uwagę udział wg masy towarów liderem pozostaje PKP Cargo z udziałem 36,34%. Kolejne miejsca zajmują DB Cargo Polska – 16,95% oraz Lotos Kolej – 5,77%.

Jeśli chodzi o pracę przewozową w tym rankingu również lideruje PKP Cargo z udziałem 40,4%. Drugim przewoźnikiem pod względem pracy przewozowej było Lotos Kolej – 10,56% a trzecie miejsce zajmuje PKP LHS – 5,08%.