Pracownicy PKP Intercity mogą liczyć na wakacyjną premię

Pracownicy PKP Intercity mogą liczyć na wakacyjną premię

W wakacje PKP Intercity uruchamia codziennie ponad 30 połączeń sezonowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, zarząd przewoźnika zmotywował załogę dodatkowymi nagrodami finansowymi.

Zarząd spółki chce docenić pracę wszystkich pracowników związanych z obsługą pociągów i pasażerów, którzy w lipcu i sierpniu będą „na posterunku”. Każdy z nich otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 1 tys. złotych brutto.

Jak się dowiedzieliśmy, nagroda dotyczy pracowników operacyjnych zatrudnionych nie później niż 3 lipca 2024 r. i jednocześnie pozostających w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę co najmniej do 1 września 2024 r. włącznie, którzy wykażą się szczególną dyspozycyjnością.

W praktyce oznacza to brak korzystania ze zwolnień lekarskich, urlopów na żądanie, urlopów wypoczynkowych nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez przełożonego planach urlopowych oraz innych nieplanowanych nieobecności. Jedyne wyjątki w zakresie absencji dotyczą tych spowodowanych wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy.

Nagród nie otrzymają pracownicy, którym pracodawca przed 1 września 2024 r. złożył albo wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub którzy przed tym terminem złożyli pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, chyba że przyczyną wypowiedzenia albo zawarcia porozumienia jest odejście pracownika na emeryturę lub rentę.

Łączna wypłata nagrody dla pracownika ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełny etat. Nagrody zostaną wypłacone we wrześniu 2024 r.