Pracownicy Kolei Dolnośląskich otrzymają podwyżkę

Pracownicy Kolei Dolnośląskich otrzymają podwyżkę

Bardzo szybko zakończyły się negocjacje płacowe w Kolejach Dolnośląskich. Pracownicy przewoźnika otrzymają 200 zł brutto podwyżki.

Jak poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z przedstawicielami strony społecznej, zarząd Kolei Dolnośląskich podjął decyzję dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w spółce o kwotę 200 zł brutto oraz o zwiększeniu dodatku absencyjnego o kwotę 300 zł brutto.

Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona od 1 lipca 2022 r. natomiast dodatek absencyjny oraz zmiana przyznawania dodatku stażowego od dnia wejścia w życie nowego regulaminu wynagradzania w części wymagającej zmiany regulaminu wynagradzania.

– Dodatkowo strony deklarują wole renegocjacji ustaleń płacowych jeszcze w 2022 r. w przypadku bardzo istotnego wzrostu inflacji i sytuacji w kraju – poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu.

Przypomnijmy, że w 2021 r. podwyżki w Kolejach Dolnośląskich sięgnęły nawet 900 zł.