PPM-T wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP PLK

PPM-T wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP PLK

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Centrum będzie miało m. in. halę napraw okresowych dla wielofunkcyjnych i ciężkich maszyn do robót torowych. Aktualnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Wartość prac projektowych wynosi ponad 2,9 mln zł brutto.Budowa obiektu jest planowana w latach 2023/2024. Rozpoczęcie działalności przewidziano w III kw. 2025 roku.

Centrum Serwisowe jest planowane przy siedzibie spółki Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego w Gdańsku i stacji kolejowej Gdańsk Południe.

Ekologia i nowoczesność

Powierzchnia Centrum Serwisowego ma wynosić 11,5 tys. m2 – około 150 m długości oraz 75 m szerokości. Pozwoli to na umieszczenie wewnątrz hali pięciu torów. Cztery tory będą wykorzystywane przy prowadzeniu przeglądów i napraw serwisowych. Piąty tor będzie torem technologicznym, na którym zlokalizowana zostanie myjnia, komora przygotowawcza do malowania oraz komora lakiernicza. Zastosowane rozwiązania ułatwią przemieszczanie serwisowanych maszyn pomiędzy myjnią, torami ze stanowiskami roboczymi, a lakiernią.

Centrum będzie wyposażone w panele fotowoltaiczne oraz pompy cieplne, a także możliwość rekuperacji.

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z sukcesywnie powiększanym parkiem maszynowym Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który ze względu na innowacyjne wyposażenie wymaga specjalistycznych stanowisk obsługowych.

Nowoczesne Centrum Serwisowe umożliwi PPM-T zwiększenie zaangażowania w komercyjną naprawę maszyn przy zapewnieniu najwyższej jakości usług. Ta działalność spółki nie była dotychczas rozwinięta.

Projekt w nowoczesnej technologii BIM

Projekt budowy jest opracowywany w oparciu o nowoczesną technologię projektowania BIM. To metodyka prowadzenia inwestycji budowlanej oparta na efektywnym zbieraniu, przechowywaniu i wykorzystaniu informacji. Dzięki cyfrowej platformie do wymiany danych zamawiający i wykonawca będą mogli na bieżąco uzgadniać aspekty techniczne projektu oraz wskazywać potencjalne kolizje, które w „zwykłej” dokumentacji są bardzo trudno dostrzegalne. Powstanie również cyfrowy model obiektu budowlanego, który po uzupełnieniu o informację z etapu realizacji prac, posłuży do wygenerowania Modelu Informacyjnego o Zasobach (Asset Information Model). Model ten będzie wykorzystywany w czasie eksploatacji obiektu i będzie kompletną bazą danych o urządzeniach faktycznie wbudowanych.