Poznaliśmy specyfikację lokomotyw, które chce kupić PKP Intercity

Poznaliśmy specyfikację lokomotyw, które chce kupić PKP Intercity

Jak już informowaliśmy na łapach „Kolejowego Portalu”, PKP Intercity ogłosiło postępowanie na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych jednego typu wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Właśnie poznaliśmy specyfikacje pojazdów.

PKP Intercity zamierza w ramach przetargu zakupić 20 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych (3kV DC). Lokomotywy będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie wykorzystywać rozwijaną i modernizowaną sieć kolejową. Pojazdy będą przeznaczone do obsługi relacji krajowych. Ponadto lokomotywy będą wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu L1 oraz L2.

Utrzymanie pojazdów w pierwszym cyklu, czyli do pierwszej naprawy na poziomie P4 włącznie, będzie rozłożone równomiernie pomiędzy przewoźnika i dostawcę lokomotyw.

– Dwadzieścia nowych lokomotyw to kolejna „cegiełka” w realizacji naszej strategii inwestycyjnej. Zamówione pojazdy pozwolą lepiej wykorzystywać nowe i zmodernizowane wagony, których cały czas przybywa dzięki realizowanym umowom. Zapewnią również płynniejsze funkcjonowanie i realizację rozkładu dzięki zwiększaniu rezerw taboru – podkreśla Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.

Warto dodać, że pojazdy muszą posiadać moduł STM realizowany przez urządzenia pokładowe uwzględniające narodowe systemy bezpieczeństwa tylko dla Polski, w tym SHP, SIFA, RADIOSTOP.

Miejscem dostawy i realizacji usług utrzymania będzie Zakład Północny zamawiającego w Gdyni

Gwarancja

Niezależnie od gwarancji na każdy z pojazdów (3 lata), wykonawca udzieli gwarancji jakości na:

 • trwałość powłok lakierniczych – 6 lat;
 • perforacja poszycia pudła każdego z Pojazdów – 10 lat;
 • ramy wózków – 7 lat;
 • nadwozie Pojazdu – 5 lat;
 • zestawy kołowe – 4 lata;
 • łożyska zestawów kołowych – 6 lat;
 • osie zestawów – 6 lat

Kryteria wybory wykonawcy

Jak już informowaliśmy, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewoźnik kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • cena jednostkowa dostawy Pojazdu – waga 60 punktów,
 • stawka za świadczenie usług utrzymania – waga 10 punktów,
 • termin dostawy pierwszego Pojazdu – waga 10 punktów,
 • termin dostawy wszystkich Pojazdów – waga 10 punktów,
 • okres gwarancji jakości i rękojmi na każdy z Pojazdów (poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację – waga 5 punktów,
 • maksymalna liczba zdarzeń powodująca utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu
  250 000 km – waga 5 punktów.

Nowe lokomotywy już za 2 lata ?

Maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy pierwszego pojazdu, otrzyma ten wykonawca, który dostarczy pierwszą lokomotywę w terminie do 10 miesięcy i w krótszym.

W kryterium dostawy wszystkich pojazdów, 10 pkt otrzyma ten producent, który dostarczy wszystkie lokomotywy w terminie do 22 miesięcy.

PKP Intercity  przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zakup lokomotyw będzie niesfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”