PORR zmodernizuje dwa przystanki SKM w Trójmieście

PORR zmodernizuje dwa przystanki SKM w Trójmieście

Po prawie trzech miesiącach od otwarcia ofert, PKP SKM w Trójmieście podpisała z firmą PORR  umowę umów na modernizację przystanków SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski i SKM Gdańsk Stocznia. Łączna wartość obydwu projektów to 21 292 000 zł netto.

Przystanki  po remoncie mają być nie tylko ładniejsze, ale też wygodniejsze dla pasażerów. Zakres ich modernizacji będzie bardzo szeroki i obejmie nie tylko perony, ale także przylegające tory wraz z wiszącą nad nimi siecią trakcyjną. Najważniejszymi elementami obydwu zadań inwestycyjnych będzie przebudowa peronów dwukrawędziowych, budowa szybów windowych wraz z dźwigami, w zakresie torów wymiana szyn, uzupełnienie podsypki i elementów przytwierdzeń, natomiast w zakresie sieci trakcyjnych będzie to wymiana konstrukcji wsporczych i podwieszeń.

W ramach modernizacji SKM Gdańsk Stocznia dwie istniejące wiaty peronowe zostaną poddane konserwacji oraz  powstanie jedna dodatkowa.

Na przystanku SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski​ najpierw przeprowadzona zostanie rozbiórka istniejących zadaszeń peronu, a następnie w ich miejsce zostaną zbudowane dwie nowe, pełnowymiarowe wiaty peronowe. Obydwa przystanki zyskają też nową, małą architekturę.

Cieszymy się z faktu powierzenia nam realizacji tych dwóch modernizacji – powiedział Siegfried Weindok, Członek Zarządu PORR S.A. Co ważne, to nie tylko nasze dwie pierwsze inwestycje kolejowe w Trójmieście, ale też dla nowego Zamawiającego, jakim jest PKP SKM. Liczymy, że to początek udanej współpracy, która pozwoli pokazać nasz potencjał wykonawczy oraz wysokie standardy w zakresie realizacji.

Na przeprowadzenie obydwu zdań przeznaczono 24 miesiące. Dokumentacja projektowa – wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy. Efektem będzie nowa jakość infrastruktury, która zachęci pasażerów do wyboru ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej.