PORR S.A. zmodernizuje odcinek Krzyż – Dobiegniew

PORR S.A. zmodernizuje odcinek Krzyż – Dobiegniew

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z PORR S.A. umowę na modernizację linii kolejowej E59 z Poznania do Szczecina na odcinku Krzyż – Dobiegniew. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice”. Wartość kontraktu wynosi ponad 374 miliony złotych netto (ok. 88 mln Euro), a termin ukończenia inwestycji ustalono na czwarty kwartał 2022 roku.

W ciągu 34 miesięcy PORR S.A. przeprowadzi modernizację systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew (od km 81 do km 105). W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace w zakresie: przebudowa około 47 km torów na linii kolejowej nr 351, budowa 12 rozjazdów, przebudowa lub budowa obiektów inżynieryjnych (15 przepustów, 9 mostów, 9 wiaduktów) oraz modernizacja 6 przejazdów kolejowych. Kontrakt przewiduje także przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku robót a także budowę 6 w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych peronów.

– Cieszy nas, że jesteśmy jednym z wykonawców inwestycji o dużym znaczeniu tak dla polskiego jak i międzynarodowego transportu pasażerów i ładunków. Kontrakt na modernizację linii kolejowej E59 jest ważny także dla nas – postrzegamy go jako potwierdzenie silnej pozycji oddziału kolejowego PORR S.A. – powiedział Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A.

Umowa podpisana między PKP PLK a PORR S.A. jest jedną z czterech na dokończenie prac modernizacyjnych strategicznej linii kolejowej E59 łączącej Poznań ze Szczecinem. Dzięki inwestycji – wartej łącznie 1,4 mld złotych – w 2022 roku pociągi pasażerskie będą poruszały się na linii kolejowej E59 z prędkością do 160 km/h, a składy towarowe do 120 km/h. Umożliwi to w efekcie skrócenie podróży między stolicami woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego o 50 minut, a także poprawi warunki przewozu ładunków poprzez zwiększenie dostępu do zachodniopomorskich portów.