Ponowny konkurs na członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo

Ponowny konkurs na członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu ds. handlowych spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 13 lipca 2020 r.

Do wymagań jakie musi spełnić kandydat należą m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letnim stażem pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerski oraz co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej a w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w branży TSL. Kandydat musi także dobrze znać język obcy (j. angielski – preferowany, j. niemiecki, j. rosyjski).

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego dokonywana będzie ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata (wiedzy z zakresu działalności PKP Cargo, znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, doświadczenia w zakresie budowania relacji z interesariuszami przewoźnika, ogólnej znajomości prawa pracy, wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi).

Ocenianie będą także umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej, przywódczych, budowania kultury współpracy, zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi a także nastawiania na osiąganie wyznaczonych celów czy zdolności negocjacyjnych i organizatorskich.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 13 lipca 2020 roku o godzinie 24:00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi kolejnego dnia o godzinie 7:30.  Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez Radę Nadzorczą w terminach od 15 do 21 lipca 2020 roku za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie PKP Cargo.